Setesdalskonferansen 2010

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk

Setesdalskonferansen 2010 er ei samling for eigarar/daglege leiarar i private verksemder i Setesdal, tiltaksapparatet, kommuneleiinga og andre inviterte. Føremål med konferansen er fagleg påfyll, nettverksbygging og ein uformell arena for tettare samarbeid mellom privat næringsliv og off. tiltaksapparat. Arrangementet blir finansiert av Setesdal Regionråd. Det er fri deltaking! Servering og overnatting inkludert.

Program Setesdalskonferansen 2010[rediger]

Stad
Sølvgarden Hotell og Feriesenter
 • Tema: Årets konferanse har som tema sal og lønsemd – og nye måtar å auke salet på. Det vere seg gjennom nye digitale kanalar – som Doffin, sosiale media og det ein har makt over gjennom å bruke seg sjølv og omgjevnadene til å bringe verksemda opp og fram!
Torsdag 15. april
 • 14.30 Kaffi og rundstykker
 • 15.00 Velkommen til konferanse – programkomiteen Opning ved styreleiar Bjørn Ropstad. Programvert Erik Dale. Presentasjon – mjuk oppvarming av møtelyden.
 • 16.30 Føredrag med tema: SAL. Dag Thomassen direktør marked og kommunikasjon ABCenter
 • 18.00 Kulturløype med Quiz, kulturelle innslag og forfriskningar
 • 20.00 Middag. Kjøgemeister Bjørgulv Sverdrup Lund. Stortingsrepresentant Svein Harberg står for utdeling av den første «Setesdalsprisen»
Fredag 16. april
 • 09.00 Open post – ymse orienteringar
 • 10.00 Parallelle verkstader – deltakarane vel 2 verkstadar à 1,5 time
 • 13.00 Lunsj og vel heim

Setesdalsprisen[rediger]

Setesdalsprisen skal delast ut for første gong! Den kan gå til ei verksemd/eigar/dagleg leiar som har utmerka seg på særleg vis. Det kan vere lønsemd, merksemd, utviklingsarbeid eller anna. Ein eigen jury vel på førehand ut prisvinnar. Offentleggjering og utdeling finn stad på Setesdalskonferansen. Har du forslag til kandidatar som fortener å få utmerkinga – sjå utlysing og endelege kriteria i næraste framtid.

Programkomitè:[rediger]

Påmelding:[rediger]

 • ingunn.kile@setesdal.no, eller tlf 94 52 13 54. frist: 7. april 2010

Deltakarliste[rediger]

Næringsdrivande Verksemd[rediger]

 1. Knut Birkeland Autoservice Evje
 2. Lenette Bebe B-Beauty
 3. Tina Høgevold Bleieboden AS
 4. Svenn Magne Brokke Brokke Eigedom AS
 5. Geir Skjevrak Bygland Varmesentral AS
 6. Tor Hallvard Mosdøl Bykle Breiband AS
 7. Bjørn Erling B. Auestad Bykle Hotell AS
 8. Hanna Elise Lindfors Auestad Bykle Hotell AS
 9. Camilla Høibraathen Båtutstyrbutikken.no
 10. Gry Ekroll Andersen Destinasjon Hovden AS
 11. Charlotte Beckman Østeby Destinasjon Hovden AS
 12. Marit Simonstad Kvaale Fotograf
 13. Inger Tone Homme Glashytta i Setesdal
 14. Ørnulf Hasla Hasla AS
 15. Torvald Gautland Hovden Badeland AS
 16. Frank Ekman Hovden Høyfjellshotell/ Hovdestøylen Hotel & Lodge
 17. Ingvild Hovden Hovden Høyfjellshotell/ Hovdestøylen Hotel & Lodge
 18. Ole P. Bruun Hovden Høyfjellssenter AS
 19. Heidi Irene Repstad Inntrykk Hovden AS
 20. Johan Kvareng Karting AS
 21. Gunnar Greibrokk Katterås Eiendom AS
 22. Olav K. Hovet Knut Hovet Installasjonar AS
 23. Katharina Østensen Skavoll Kompetanse på veien
 24. Kari Nomeland-Strømsøe LAGG-Living Easy AS
 25. Geir Åge Nomeland LAGG-Living Easy AS
 26. Pieter Ghering Møteplassen Brød og Kaffe AS
 27. Olav Neset Neset Camping
 28. Saavi Nomeland Nomeland Anlegg AS
 29. Svein Sundsdal NRK Sørlandet
 30. Jarl Verhagen Oddestemmen Steinsliperi
 31. Irina Gogina Oddestemmen Steinsliperi
 32. Olav Skeie Olav Skeie AS
 33. Stian Rønvåg Omdømme Sørlandet
 34. Kjetil Homme Plankontoret Hallvard Homme AS
 35. Alf Reidar Birkeland Setesdal Bilruter AS
 36. Stein Uleberg Setesdal Mat AS
 37. Knut På Bø Setesdalstrykk AS
 38. Jan Gunnar Østerhus Setpro AS
 39. Åse Ingebjørg Homme Sjølvstendig næringsdrivande
 40. Rune Skibsrud Skibsplast AS
 41. Arnold Hidle Stock AS
 42. Trygve Rysstad Sølvgarden Hotell og Feriesenter AS
 43. Inger K. Rysstad Sølvgarden Hotell og feriesenter AS
 44. Tor Kåre Helland TINE Meieri Setesdal
 45. Tove Mette Abusland Ghering Tove Mette's Spa Salong
 46. Jostein Kjelleberg Valle Motell AS
 47. Harald Haugland Valle Radio
 48. Knut Olav Lunden Vetserve AS
 49. Eigil Rian Visit Setesdal

Føredragshaldar/tiltaksapparat/kommuneleiing[rediger]

 1. Dag Thomassen ABCenter
 2. Trine Pettersen Grønbech Bygland kommune
 3. Svein Hjorth-Olsen Bykle kommune
 4. Kay Jeiskelid Bykle kommune
 5. Erik Øystein Dale Dale+Bang
 6. Trond Madsen Dale+Bang
 7. Bjørn Ropstad Evje og Hornnes kommune
 8. Connie Barthold Evje Utvikling AS
 9. Knut Kjetil Møen Evjemoen Næringspark AS
 10. Anne Britt Bjørdal Innovasjon Norge
 11. Agnethe Rieber-Mohn Konsulent
 12. Jens Christian Fjelldal NHO Agder
 13. Birte Usland Setesdal Næringshage AS
 14. Signe Sollien Haugå Setesdal regionråd
 15. Ingunn Kile Setesdal regionråd
 16. Svein Harberg Stortingsrepresentant
 17. Mona Egeli Valle kommune
 18. Frode Buen Valle kommune
 19. Bjørgulv Sverdrup Lund Valle kommune