Valle Radio

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk
Valle Radio i Setesdalstunet, i andre etasje i huset til høgre.

Valle Radio er lokalradio for Valle kommune. Den vart etablert i 1997 og hadde til å begynne med rom i 3. etasje på det gamle kommunehuset i Valle. Men då Setesdalstunet vart bygd, fekk radioen plass i etasjen over dåverande Trygdekontoret, som no er kontor for skulepsykologen i Setesdal. Der har han vore sidan.

Styre[rediger]

Dei fyrste åra var Hallvard Kjelleberg leiar av radioen. Då han døydde, overtok Theis Salvesen. Då han flytta frå Valle kommune, vart Harald Haugland vald til leiar, og då han gav seg etter to år, frå 2007 til 2009, overtok Ørnulf Hasla som styreleiar i 2009.

Etter valet i 2011 hadde han desse med seg i styret: Britta Lise Homme, nestleiar Helge Homme, kasserar, Jørund Georg Jore, teknisk sjef, Inga Flateland, styremedlem. Varamedlemmer vart Rolf Erik Homme og Anna Rysstad .

Ved valet i 2012 gjekk Inga Flateland ut av styret og Kåre Rike kom inn. Anna Rysstad gjekk ut av varamannslista og Harald Haugland kom inn som 2. varamann.

Revisor Hallvard Holum vart attvald, og Inga Flateland og Niklos K. Besteland vart valkomite.

Sending[rediger]

Valle Radio sender tysdags- og onsdagskveldane over sendernettet til Bykle Radio og dekkjer Valle kommune og Bykle kommune. Sendingane startar normalt klokka 18:00. Radioen har sommarferie frå 1. juni til september.

Tysdagar[rediger]

Tysdagane er Harald Haugland ansvarleg for ei sending som i stor grad har kristeleg preg. Mykje av stoffet hentar han frå Norea Mediemisjon. Annankvar tysdag er Niklos K. Besteland med i studio for å lage programmet Postludium. Men sjølv om det er mykje kyrkje- og kristenliv desse dagane, nyttar han høvet til å ta med aktuelle saker av og til, i tillegg til at folkemusikk kan stå på programmet. Sjå Liste over tysdagsprogram i Valle Radio 2011.

Onsdagar[rediger]

Onsdagane er det bygderadio med nytt frå næringsliv og folkeliv, kommunen informerer, andakt og open sending. Ansvaret for desse sendingane er delt mellom fleire programleiarar. Sjå Liste over onsdagsprogram i Valle Radio.

Medarbeidarar[rediger]

Programleiarar

Bjørgulv T. Berg, Ørnulf Hasla, Harald Haugland, Britta Lise Homme, Øyvind Jacob, Ronny Stavsholt. I tillegg kjem programleiarar for Open sending og påskesendingane: Helge Dahle, Jorunn Lund Harstad, Kåre Rike og Rolf Erik Homme.

Teknikarar

Inga Flateland, Torleif Haugen, Harald Haugland, Jørund Georg Jore, Torhild Sandnes, Marcel Tiedje.

Telefonvakter

Jorunn Lund Harstad, Ingebjørg Helle Haugen, Jorunn Helle, Berit Homme, Olaf Henrik Homme, Bjørg Ragnhild Trydal Jansen, Gudrun Nomeland, Anna Rysstad, Ingebjørg Ellinor Rysstad, Solveig Rysstad, Ingunn Åkre Uppstad.

Blogg[rediger]

Harald Haugland skriv ein blogg basert på programma i Valle Radio, Valle Radios blogg. Bloggen har hatt over 400.000 besøk frå vi starta i oktober 2005.

Tidlegare har eg etterlyst om nokon hadde lyst til å gje meg boka om Setesdal Spelemannslag 50 år. Det ville vere ei fin bok med tanke på artiklar om spelemenn på Setesdalswiki. Eg fekk ingen r… —  17. april 2019
Kveldens sending i Valle Radio fekk eg ikkje høyre. Som regel prøver eg å få med meg i alle fall litt, men det er ikkje alltid det høver slik. Her er kveldens program: Program tysdag 16.04.19… —  16. april 2019
I kveld ble det en sang basert på Setesdølens oppslag om Merkantil Service i påskeavisa. Melodien er Hu hei, kor er det vel friskt og lett: Vi har ført bøker i femti år, yter service, Merkant… —  15. april 2019
I dag feira søster mi, Jorunn Moen i Lyngdal 70 år. Det skjedde i Austad grendehus og Austad kyrkje. Først med matøkt og sang frå Mads Berg, deretter med salmesang i kyrkja før vi tok turen t… —  14. april 2019
I natt låg eg og funderte på eit dikt basert på eit oppslag i Setesdølen. Eg har hatt ein tanke om at fleire artiklar i avisa kunne danne grunnlag for små eller større dikt, og ville gjerne p… —  13. april 2019

Sjå også[rediger]

Eksterne lenker[rediger]