Valle Radio

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk
Valle Radio i Setesdalstunet, i andre etasje i huset til høgre.

Valle Radio er lokalradio for Valle kommune. Den vart etablert i 1997 og hadde til å begynne med rom i 3. etasje på det gamle kommunehuset i Valle. Men då Setesdalstunet vart bygd, fekk radioen plass i etasjen over dåverande Trygdekontoret, som no er kontor for skulepsykologen i Setesdal. Der har han vore sidan.

Styre[rediger]

Dei fyrste åra var Hallvard Kjelleberg leiar av radioen. Då han døydde, overtok Theis Salvesen. Då han flytta frå Valle kommune, vart Harald Haugland vald til leiar, og då han gav seg etter to år, frå 2007 til 2009, overtok Ørnulf Hasla som styreleiar i 2009.

Etter valet i 2011 hadde han desse med seg i styret: Britta Lise Homme, nestleiar Helge Homme, kasserar, Jørund Georg Jore, teknisk sjef, Inga Flateland, styremedlem. Varamedlemmer vart Rolf Erik Homme og Anna Rysstad .

Ved valet i 2012 gjekk Inga Flateland ut av styret og Kåre Rike kom inn. Anna Rysstad gjekk ut av varamannslista og Harald Haugland kom inn som 2. varamann.

Revisor Hallvard Holum vart attvald, og Inga Flateland og Niklos K. Besteland vart valkomite.

Sending[rediger]

Valle Radio sender tysdags- og onsdagskveldane over sendernettet til Bykle Radio og dekkjer Valle kommune og Bykle kommune. Sendingane startar normalt klokka 18:00. Radioen har sommarferie frå 1. juni til september.

Tysdagar[rediger]

Tysdagane er Harald Haugland ansvarleg for ei sending som i stor grad har kristeleg preg. Mykje av stoffet hentar han frå Norea Mediemisjon. Annankvar tysdag er Niklos K. Besteland med i studio for å lage programmet Postludium. Men sjølv om det er mykje kyrkje- og kristenliv desse dagane, nyttar han høvet til å ta med aktuelle saker av og til, i tillegg til at folkemusikk kan stå på programmet. Sjå Liste over tysdagsprogram i Valle Radio 2011.

Onsdagar[rediger]

Onsdagane er det bygderadio med nytt frå næringsliv og folkeliv, kommunen informerer, andakt og open sending. Ansvaret for desse sendingane er delt mellom fleire programleiarar. Sjå Liste over onsdagsprogram i Valle Radio.

Medarbeidarar[rediger]

Programleiarar

Bjørgulv T. Berg, Ørnulf Hasla, Harald Haugland, Britta Lise Homme, Øyvind Jacob, Ronny Stavsholt. I tillegg kjem programleiarar for Open sening og påskesendingane: Helge Dahle, Jorunn Lund Harstad, Kåre Rike og Rolf Erik Homme.

Teknikarar

Inga Flateland, Torleif Haugen, Harald Haugland, Jørund Georg Jore, Torhild Sandnes, Marcel Tiedje.

Telefonvakter

Jorunn Lund Harstad, Ingebjørg Helle Haugen, Jorunn Helle, Berit Homme, Olaf Henrik Homme, Bjørg Ragnhild Trydal Jansen, Gudrun Nomeland, Anna Rysstad, Ingebjørg Ellinor Rysstad, Solveig Rysstad, Ingunn Åkre Uppstad.

Blogg[rediger]

Harald Haugland skriv ein blogg basert på programma i Valle Radio, Valle Radios blogg. Bloggen har hatt over 400.000 besøk frå vi starta i oktober 2005.

I dag lasta Geir Daasvatn opp bilde nr. 3000 på Setesdalswiki. Han skriv: «LES og VEX» I dag la eg inn mitt bilete nr. 3.000 på Setesdalswiki. Det begynner å bli ei lita samlin… —  09. desember 2018
Tysdagskvelden fekk vi ein heil orgelkonsert i Postludium. Slike konsertar tek meir enn ein halvtime, denne gongen hadde Siri Johannessen sett av 75 minutt. Konserten var opptak frå Ivar Mæland s… —  08. desember 2018
Onsdagskvelden var Susanne Hegenscheidt og dottera Helene i Valle Radio for å fortelje om advent i tysk tradisjon. Det vart ein triveleg time, mell.om anna fordi vi fekk høyre nokre tyske songar.… —  07. desember 2018
Setesdalswiki har fått ei god blanding av nye artiklar til no i desember. Ikkje alle artiklane er lange, somme er kan hende svært korte, men truleg vil du finne noko du ikkje visste frå før i m… —  06. desember 2018
-Det blir glatt i innlandet i morgon, sa Jon Gelius på lokalsendinga i kveld Han kunne like godt sagt at det er glatt ved kysten i kveld. Like før Dagsrevyen høyrde vi at det bråka utanfor huse… —  05. desember 2018

Sjå også[rediger]

Eksterne lenker[rediger]