Nomeland Anlegg

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk
Nomeland Anlegg, logo.jpg
Hovudkvarteret på Rysstadmoen.

Nomeland Anlegg var eit entreprenørfirma (AS) med base på Rysstad i Valle. Det var rundt 55 tilsette i verksemda. Hans Olav Omnes var dagleg leiar frå 4. mai 2015. Steinar Nomeland var prosjektleiar. Geir Tarald Nomeland var driftsleiar. Firmaet arbeidde hovudsakleg i Agder og Telemark. Driftsinntektene i 2016 var 127 millionar kroner.

Verksemda[rediger]

Arbeidsområda sidan oppstarten i 1960 har vore vegbygging, grunnarbeider, pukkverksdrift (sidan 1970), ferdigbetong (sidan 1985), feltutbygging, totalprosjekt, V/A-anlegg, kraftverk, idrettsanlegg, transport, spesialtransport, drift og vedlikehald av veg, drift og vedlikehald av V/A-anlegg, FoU og rassikring. Nomeland Anlegg har også den daglege drifta av Brokke Vatn og Avlaupsverk. Firmaet var hovudentreprenør for parsellen Sandnes-HarstadbergRiksveg 9, som vart offisielt opna 15. oktober 2016. Det var Nomeland Anlegg som sette opp dei seks «Setesdalsbautaene» som står langs Rv-9 mellom Hirtshals og Bjåen.

Hausten 2016 opna verksemda eit lite avdelingskontor på Evje. Oddvar Omnes var på kontoret her. Frå oktober 2017 leigde firmaet ut industrihallen sin på Rysstadmo til trelastlager.

I påska 2018 blei det kjend at Nomeland Anlegg var gått konkurs. Ein tvist om sluttoppgjer for eit større oppdrag i Sogn og Fjordane, med påfølgande likviditetsproblem, blei opplyst å vere grunnen. 55 tilsette mista arbeidet.

Historie[rediger]

Saavi Nomeland starta firmaet i 1960.

Sjå også[rediger]

Kjelder[rediger]

Eksterne lenker[rediger]