Setesdal Regionråd

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
(Omdirigert fra Setesdal Næringsfond)
Hopp til: navigasjon, søk
Logo for Setesdal Regionråd. Design: Ove Kjetså.
En av bautaene som regionrådet har satt opp langs Riksvei 9.
Foto: Siri Johannessen

Setesdal Regionråd (tidlegare Setesdal Næringsfond) er felles næringsorganisasjon for Bykle kommune, Valle kommune, Bygland kommune og Evje og Hornnes kommune. Frå hausten 2019 er også Åseral kommune med.

Organisering[rediger]

Rådet er organisert som et interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27, og er eget rettssubjekt. Vertskommune er Valle. Rammen for samarbeidet er en samarbeidsavtale datert 14. desember 2007. Utviklingsplan Setesdal 2020 med handlingsprogram fungerer som utdypende partnerskapsdokument i forhold til prioriterte satsinger og arbeid i inneværende periode.[1] Regionrådet har har tre hovedarbeidsområder - infrastruktur, interkommunalt samarbeid og næringsutvikling. Siktemålet med arbeidet er å bidra til at det skal være godt å bo og drive virksomhet i Setesdal.

Setesdal Regionråd arrangerer hvert år Setesdalskonferansen.

Politisk struktur[rediger]

Representantskap[rediger]

Setesdal Regionråd ledes av et representantskap. Det består av formannskapet, ved fem representanter fra hver, i de fire samarbeidskommunene og tilsvarende antall varamedlemmer. Rådmennene og daglig leder møter med tale- og forslagsrett.[2]

Styre[rediger]

Styret i Setesdal Regionråd 2019. Bak frå venstre: Vidar Frøysnes, Steinar Kyrvestad, Knut Hagen, Jon Rolv Næss, Åse Ingebjørg Flateland (vara), Leiv Rygg Langerak, Rita Hansen, Runar Granheim. Foran frå venstre: Lars Reidar Vasland, Anne Eikerapen, Tone Lise Avdal, Bjørn Ropstad, Britt Ingrid Andersen. Kay Jeiskelid og Margit Dale var ikkje til stades då biletet blei teken.
Foto: Marit Simonstad Kvåle/Setesdal Regionråd

Styret arbeider i medhold av samarbeidsavtale og vedtekter datert 14. februar 2007. Hver kommune har tre faste og to vararepresentanter er til styret. Kommunene oppnevner selv sine medlemmer, minst en må være kvinne. Funksjonstiden følger valgperioden. Styret velger styreleder og nesteleder for to år om gangen. Dette går på omgang mellom kommunene. Fylkeskommunen med fylkesordførar, fylkesrådmann, rådmennene i kommunane og daglig leder er faste observatørar til styret.[4]

Styret kan treffe avgjørelser om drift, organisering og disponering av midler mv. innenfor godkjent budsjett.

2015-2019[rediger]

2011 - 2015:[rediger]

2008 - 2011:[rediger]

2004 - 2007[rediger]

  • Bykle kommune: Ordfører Kay A. Jeiskelid og varaordfører Anne Ellen Senum
  • Valle kommune: Ordfører Steinar Kyrvestad og varaordfører Olaf Henrik Homme
  • Bygland kommune: Ordfører Knut A. Austad og varaordfører Harry Andersen
  • Evje og Hornnes kommune: Ordfører Bjørn A. Ropstad og varaordfører Endre Refsnes[5]

Arbeidsområder[rediger]

  • Interkommunalt samarbeid
  • Næring
  • Samferdsel

Aktiviteter[rediger]

Utgivelser[rediger]

Setesdal Regionråd lager flere hefter:

Administrasjon[rediger]

Setesdal Regionråd har kontor på kommunehuset i Valle. Det er også kontorfilial på kommunehuset i Bygland.

Daglig leder[rediger]

Daglig leder 2006-2018 var Signe Sollien Haugå. Før henne var tidligere rådmann i Valle, Arne Tronsen, daglig leder fra 1995. Fra 2018 er Rita Hansen daglig leder.

Øvrige ansatte[rediger]

Irene Kile var rådgiver til september 2010, da hun begynte i ny stilling i Åseral kommune. Fra 1. desember 2010 er Siri Alice Øvergård ansatt i rådgiverstillingen. Rådgiver arbeider hovedsakelig fra kontoret i kommunehuset i Bygland. Runar Granheim er tilsatt som rådgiver fra januar 2018.

Wenche Tangene var leder for Helseprosjekt Setesdal i 50% stilling.

Referanser[rediger]

Eksterne lenker[rediger]