Knut Eldhuset (1958)

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk
Knut Eldhuset (1958)Symbol confirmed.svg
Knut Hallvardson Eldhuset.jpg
Knut Hallvardson Eldhuset
Født: 27. november 1958 (60 år)
Nordgarden bnr 2 og Eldhuset bnr 5,6, og 3.
Knut med vasshjulet i Kattedalsbekken.

Knut Eldhuset (fødd 27. november 1958) er forsker I , dr. scient., tilsett ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på Kjeller, avdeling Forsvarssystem. Han gjekk reallina på Hornnes gymnas 1974-1977 og studerte realfag ved Universitetet i Oslo (UiO) 1978-1983. Han studerte matematikk, kjemi, fysikk og informatikk og tok hovudfag (cand. scient.) i eksperimentell kjernefysikk ved syklotronlaboratoriet ved UiO. Han vart tilsett ved FFI i september 1983 og har heile tida fram til i dag jobba med satellitt radar der matematikk og fysikk er viktigaste grunnlagsfag. Han gjennomførte doktorgradsarbeidet medan han jobba ved FFI og tok doktorgraden i fysikk som 28 åring ved Universitetet i Tromsø. Han blei vurdert med fagleg professorkompetanse (ikkje den pedagogiske delen) ved NTH (Norges Tekniske Høgskole) da han var 33 år. I fleire år på 1990 talet var han sensor ved NTH i faget satellitt fjernmåling.


Knut bruker avansert matematisk analyse til å rekne på fysikken i forskjellige satellitt radar system og lagar algoritmer som kan programmerast i ein datamaskin. Det er likningar for å rekne ut kvar satellitten går i bane rundt jorda og korleis radar bylgjene forplantar seg med lyshastigheten frå satellitten til jorda og tilbake. Så er det matematiske likningar for å tolke det som radar bylgjene reflekterer frå jordoverflata. Arbeidet Knut har gjort ved FFI har vore nyttig i mange nasjonale prosjekt og i Europeisk forsvarsforskning og for den Europeiske romfartsorganisasjonen ESA (Euoropean Space Agency). I 1993 jobba han eit heilt år for ESA for å analysere nye radar system for satellitt. Algoritmer har blitt kommersialisert av Kongsberg gruppa og eksportert internasjonalt. Kongsberg Satellite Services i Tromsø (KSAT) tek ned signal frå satellittar som har fanga opp radar refleksar og lagar ein slags bilete. Forsvaret brukar desse bileta for overvåking av feks skipstrafikk. Heile tida ved FFI har han publisert i internasjonale tidsskrift.


Knut er son til Birgit og Hallvard Eldhuset og voks opp i Eldhuset bnr 5. Han er bror til Ånund Eldhuset og Torgrim Eldhuset. Han er etterkomar etter Eidsvollsmannen Olav Knutsson Tveiten som var tipp tipp oldefar til Birgit. Forskartrongen melde seg tidleg, og den fekk han f.eks. tilfredstilt i Kattedalsbekken rett nedom huset.


Han er gift med Anne-Cathrin (f Jarl). Ho er sjukepleiar og tenesteleiar ved Nittedal legevakt. Dei har budd i Nittedal sidan 1985 og har tre døtrer: Ingrid (1988) er siviløkonom, Aase (1990) er psykolog og Solveig (1991) er sjukepleiar. I fritida er han på turar i skog og mark med familien. Han syter for å halde seg i god fysisk form med springing eller skiturar. Når det er bar mark blir det opp til 50 km i veka med springing og i løpet av vinteren kan det bli 1200-1500 km på ski pluss 20 km springing i veka.


Publikasjonar[rediger]


Bibliografi:[rediger]


Kjelder[rediger]