Straume kraftverk

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk
Straume kraftverk 27. oktober 2017.
Kraftverket under bygging 20. desember 2016.
Foto: Geir Daasvatn
Straume kraftverk 3. juni 2017.
Foto: Geir Daasvatn

Straume kraftverk er eit småkraftverk i KvernåniStraume i Hylestad i Valle kommune. Som eit ledd i utbygginga er Svartetjørn (651 moh.) oppe på heia aust for Straume regulert med ein meter, og er inntaksmagasin for kraftverket. Frå Svartetjørn er det ei ca 2 500 meter lang nedgraven røyrgate ned til kraftstasjonen på 254 moh. Kraftverket har ein installert effekt på 4,0 MW, og vil produsere om lag 15 GWh i eit normalår. Det er nok til å dekke det årlege forbruket til ca 750 husstandar. Byggestart var hausten 2016. Utbygginga kom på ca 31 millionar kroner. Nomeland Anlegg hadde alt av graving og røyrlegging. Besteland Mur & Flis bygde steinmurar. NaturMur i Grimstad leverte betongelement til kraftstasjonen. Stærk utførte prosjektering av plasstøypte betomgkonstruksjonar. Fadum tekniske leverte elektro og mekanisk utstyr. Massivtre leverte takkonstruksjonane til kraftstasjonen. DNB hadde ansvar for finansieringa.

Laurdag 25. august 2018 var det offisiell opning av kraftverket.

Fem lokale grunneigarar var saman om prosjektet: Stein Føreland Straume, Olav Straume, Jorunn Rysstad Berg, Jon Haugen og Tor Daniel Aas. Grunneigarane skipa eit aksjeselskap, Straume Kraftverk AS, som stod for utbygginga. Jon Haugen var ikkje med i dette selskapet. Styreleiar og dagleg leiar i utbyggingsselskapet var Stein Føreland Straume.

I 2021 selde grunneigarane alle aksjane i kraftverket til Småkraft AS.

Kjelder[rediger]


Aust-Agder våpen Kraftverk i Otra
   Breive · Skarje · Skarg · Holen · Hommsåne · Kveasåni· Brokke · Bjørgum · Straume · Hekni · Hovatn · Nordåni · Nånes & Mele · Longerak · Storebekk · Uleberg · Fennefoss kraftverk · Iveland · Nomeland · Steinsfoss · Hunsfoss · Vigelandsfoss