Otra

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk
Otra renner ut ved Kristiansand.
Her begynner Otra sitt løp ut fra demningen i Breidvatn ved Bjåen. På sin ferd mot Kristiansand passerer elva gjennom 8 kraftstasjoner.

Otra er den største elva på Sørlandet. Den har sitt løp fra Sæsvatn/Breidvatn ved Bjåen nord for Hovden i Bykle kommune i Aust-Agder til den renner ut i havet ved Kristiansand i Vest-Agder i sør. Navnet stammer fra det norrøne ordet otr, som i dag er blitt til oter. Altså dyrenavnet oter.[1] [2] Elva er lakseførende opp til Vigeland i Vennesla. I tillegg finnes den spesielle relikte laksen bleke i Byglandsfjorden. Otra er en av Norges mest regulerte elver.[3]

Elveløpet[rediger]

Otra

Otra er 245 kilometer lang og er dermed Norges syvende lengste elv. Middelvannføringen er 150 m³/s. Høyeste vannføring er målt i oktober 1987 med ca. 1000 m³/s. Nedbørfeltet er 3 738 km² stort.[4]

Det er to store innsjøer i vassdraget, Åraksfjorden og Byglandsfjorden. Andre innsjøer er Breiflå i Hornnes og Kilefjorden, Gåseflåfjorden og Nomelandsfjorden på grensen mellom Iveland og Vennesla. De to siste fjordene er dannet ved oppdemming av elva til kraftmagasiner for Iveland kraftverk og Nomeland kraftverk.

Fisk[rediger]

Laks[rediger]

I Otra er det produksjon av lakseunger og laksesmolt. Vannkvaliteten de siste årene har vært så god at det ikke er registrert forsuringsskader på smolten. Laksen klarer seg godt i Otra fordi elvevannet ikke er så surt. Det er kalkrik berggrunn i nedbørfeltet øverst i Setesdal som gir elvevannet en viss bufferevne mot forsuring.

Fangstene de siste årene har vært varierende:

 • 2001: 7,2 tonn
 • 2002: 5,3 tonn
 • 2003: 7,4 tonn
 • 2004: 5,8 tonn
 • 2005: 9,9 tonn
 • 2006: 10,7 tonn
 • 2007: 5,9 tonn

Bleke[rediger]

Bleke er en laksefisk som bare finnes i Otravassdraget.

Aure[rediger]

Ørekyte[rediger]

Også karpefisken ørekyte har fått innpass i Otravassdraget. Frem til 2008 var det bare funnet ørekyte i hele vassdraget ovenfor Hekni. Denne fisken er uønsket i vassdraget, og det foregikk et arbeid for å hindre videre spredning. Dette arbeidet var mislykket og sommeren 2008 ble det først funnet ørekyte på Frøysnes og senere andre steder i Åraks- og Byglandsfjorden. Den vil trulig også gå videre ned vassdraget.

Regulering[rediger]

Kontorene til Otra Kraft, Otteraaens B.f. og Agder Energi.
Foto: Siri Johannessen
Dam Sarvsfoss, som demmer opp Otra rett ovenfor Sarvsfossen i Bykle kyrkjebygd, stod ferdig i 2014.
Foto: Geir Daasvatn

Otra er en av Norges mest regulerte elver med en rekke kraftverk:

I tillegg til kraftstasjoner er det etablert pumpestasjoner for overføring av vann mellom reguleringsmagasin:

Sideelver[rediger]

Denne oversikten (som bare er påbegynt) viser sideelver som renner ut i Otra:

Bykle[rediger]

Trydalsbekken 26. desember 2017.
Foto: Geir Daasvatn

Valle[rediger]

Kveasåni 2010.

Bygland[rediger]

Evje og Hornnes[rediger]

Dåsåna renn stille forbi Kallhovd i Dåsvannsdalen i Hornnes.

Iveland[rediger]

Vennesla[rediger]

Ein liten foss i Eljansåna ved Kile i Vennesla kommune.
Langåna ved Reiersdal i Vennesla.
Foto: Geir Daasvatn

Kristiansand[rediger]

Se også[rediger]

Eksterne lenker[rediger]

Referanser[rediger]

 1. Bjarne Tveiten, Otra, kapittel i Hovden. Arkeologi og historie, utgitt av Bykle kommune, 1991, s. 29
 2. Artikkelen Frøyrakshorgi på Setesdalswiki med videre henvisninger
 3. Artikkelen om Otra i nettutgaven av Store Norske Leksikon
 4. Artikkelen om Otra i nettutgaven av Store Norske Leksikon