Hommsåne kraftverk

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Hommsåne kraftverk er eit småkraftverk i Homsåni i Valle kommune. Anlegget stod ferdig i november 2016. Utbygginga kosta nær 30 millionar kroner. Småkraft AS har bygd kraftverket saman med tre grunneigarar: Åse Haugen, Einar Homme og Olav B. Homme. Nomeland Anlegg AS var hovudentreprenør. Goodteck Power AS leverte apparat og kontrollanlegg. Jegteberg Entreprenør stod for betongarbeidet. T. Bjørnarå AS utførte sanitæranlegget. MesterMal Vennesla leverte og la golv.

Kraftverket har ei fallhøgde på 271 meter. Maksimal slukeevne er 780 liter i sekundet. Årleg produksjon er rekna til 5,1 GWh. Det er nok til å dekke kraftbehovet til 255 husstandar. Småkraft har inngått ein 40 års leigeavtale med grunneigarane, der dei får ein garantert sum i året og auke viss straumprisane er over snittet. Kostnaden var rekna til 23 mill. kr., men enda altså på ca. 30 mill. Byggestart var hausten 2011. Dette var det tredje kraftverket Nomeland Anlegg samarbeidde med Småkraft om.

Kjelder


Aust-Agder våpen Kraftverk i Otra
   Breive · Skarje · Skarg · Holen · Hommsåne · Kveasåni· Brokke · Bjørgum · Straume · Hekni · Hovatn · Nordåni · Nånes & Mele · Longerak · Storebekk · Uleberg · Fennefoss kraftverk · Iveland · Nomeland · Steinsfoss · Hunsfoss · Vigelandsfoss