Fennefoss kraftverk

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Fennefoss kraftverk er eit elvekraftverk i Fennefossen i Otra i Evje og Hornnes kommune. Konsesjonshavar og utbyggar er Å Energi Vannkraft ( tidlegare Agder Energi Vannkraft).

Fennefoss kraftstasjon 10. januar 2024.
Inntaksdammen til kraftverket ferdig støypt 15. april 2023.
Foto: Geir Daasvatn
Fennefoss kraftverk under bygging 19. november 2021.
Foto: Geir Daasvatn
Fennefossen før utbygginga.
Foto: Geir Daasvatn
Anleggsområdet for kraftverket 4. september 2020.
Foto: Geir Daasvatn

Prosjektet

TT Anlegg fekk sommaren 2020 hovudoppdraget med å bygge kraftverket. Byggearbeida starta 1. september 2020. Konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi og ordførar Svein Arne Haugen tok dei første spadestikka. Heile anlegget stod ferdig våren 2023.

Prosjektet omfatta bygging av inntaksdam på toppen av Fennefossen og bygging av kraftstasjon som bygg i dagen med tilhøyrande innlaups- og utlaupskanal på austsida av fossen. Kraftverket vil i gjennomsnitt produsere om lag 59 GWh per år. Det svarar til det årlege straumforbruket til rundt 3 000 norske husstandar.

Historie

Kommunestyret i Evje og Hornnes gav i kommunestyremøte 28. august 2014 si høyringsuttale til departementet, i samband med NVE si positive innstilling til å gi konsesjon til bygging av kraftverket. I statsråd 11. desember 2015 gav regjeringa konsesjon til bygging av kraftverket.

Sjå også

Kjelder

Eksterne lenker


Aust-Agder våpen Kraftverk i Otra
   Breive · Skarje · Skarg · Holen · Hommsåne · Kveasåni· Brokke · Bjørgum · Straume · Hekni · Hovatn · Nordåni · Nånes & Mele · Longerak · Storebekk · Uleberg · Fennefoss kraftverk · Iveland · Nomeland · Steinsfoss · Hunsfoss · Vigelandsfoss