Fennefoss kraftverk

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk

Fennefoss kraftverk er eit elvekraftverk under bygging i Fennefossen i Otra i Evje og Hornnes kommune. Konsesjonshavar og utbyggar er Agder Energi Vannkraft. TT Anlegg fekk sommaren 2020 hovudoppdraget med å bygge kraftverket. Byggearbeida starta 1. september 2020. Konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi og ordførar Svein Arne Haugen tok dei første spadestikka. Heile anlegget skal stå ferdig våren 2023.

Fennefossen der Fennefoss kraftverk er planlagt bygd.
Anleggsområdet for kraftverket 4. september 2020.

Prosjektet omfattar bygging av inntaksdam på toppen av Fennefossen og bygging av kraftstasjon som bygg i dagen med tilhøyrande innlaups- og utlaupskanal på austsida av fossen. Kraftverket vil i gjennomsnitt kunne produsere om lag 59 GWh per år. Det svarar til det årlege straumforbruket til rundt 3 000 norske husstandar.

Historie[rediger]

Kommunestyret i Evje og Hornnes gav i kommunestyremøte 28. august 2014 si høyringsuttale til departementet, i samband med NVE si positive innstilling til å gi konsesjon til bygging av kraftverket. I statsråd 11. desember 2015 gav regjeringa konsesjon til bygging av kraftverket.

Kjelder[rediger]

Eksterne lenker[rediger]

Om konsesjonssøknaden på hjemmesiden til Evje og Hornnes kommune


Aust-Agder våpen Kraftverk i Otra
   Breive · Skarje · Skarg · Holen · Hommsåne · Kveasåni· Brokke · Bjørgum · Straume · Hekni · Hovatn · Nordåni · Nånes & Mele · Longerak · Storebekk · Uleberg · Fennefoss kraftverk · Iveland · Nomeland · Steinsfoss