Bygland gard og ætt

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
(Omdirigert fra Bygland Gard og Ætt)
Hopp til: navigasjon, søk

Bygland gard og ætt er gards- og ættesoge for Bygland. Verket har som mål å omtale alle bustader og alle personar som har budd i desse i noverande Bygland kommune. Reidar Vollen er forfattaren bak dei fyrste seks binda, og starta arbeidet i 2002. Hovudansvaret for bileta ligg hjå Reidar Larsen frå Byglandsfjord, medan Andres Helle, som bur i Kristiansand, vart med på arbeidet til band 2 og har hatt ei rekke praktiske oppgåver sidan. Arbeidet vert styrt av Bygland sogenemnd.

Innhaldet til band 7 var for det meste ferdig då Reidar Vollen døydde i juni 2011. Nå var ein triveleg kar og ein eineståande kapasitet borte, men heilt til det siste klara han og halde orden og oversikt over innsamla kunnskap med tanke på vidareføring etter sin død. Sogenemnda freista å få tak i ein ny sogeskrivar som kunne halde fram arbeidet i omlag same ånd som før, og samstundes tok nokre i nemnda på seg å klargjera band 7. Dette kom i handelen like før jol 2012.

I oktober 2016 blei det kjend at Ådne Fardal Klev hadde teke på seg å føre arbeidet med gards- og ættesoga vidare. Han skulle då starte arbeidet med bind 8, i Jordalsbø.

Banda[rediger]

  1. Birkeland, Langeid, Hegland, Ånebjør. 2002. 510 s. ISBN 82-993677-2-7.
  2. Sordal, Tveit, Heistad, Moi. 2003. 606 s. ISBN 82-993677-3-5.
  3. Austad, Ose, Skore, Kile. 2005. 819 s. ISBN 82-993677-4-3.
  4. Frøysnes, innleiing til Åraksbø, Nordenå, Gakkestad, Lidtveit, Haugetveit, Rosevall, Segberg. 2006. 647 s. ISBN 82-993677-5-1.
  5. Resten av Åraksbø, gnr. 26 til 31: Stoplestog, Nedstoga, Eldhuset, Nordgarden, Haugen 2008 629 s. ISBN 978-82-993677-6-9
  6. Sandnes, Skomedal. - 2009. 644 s. ISBN 978-82-993677-7-6
  7. Nese, Kvåle, Skreland, Innleiing til Jordalsbø, Nørstebø. 2012. 664 s. ISBN 978-82-993677-7-6. (Band 6 og 7 har likt ISBN-nummer)

Kjelder[rediger]