Skreland

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk

Skreland er ein gard (gnr. 37) om lag 2 km nord for Jordalsbø i Bygland. Tunet ligg om lag 430-440 moh. Skrelandsfjellet skråner bratt ned mot garden. Frå Jordalsbø går Skrelandsvegen fram til garden.

Historie[rediger]

Det er påvist fleire gravrøyser og andre fornminne i garden. I Jordalsbø mark, på begge sider av Nordåni, er det mange røyser. Alle røysene, saman med gravhaugar og anna som er påvist, vitnar om busetnad og menneskeleg aktivitet i dette området gjennom fleire tusen år.

Til ut i mellomalderen var det to gardar på Skreland, Øvre og Nedre Skreland. Nedre Skreland blei lagt øyde i tida rundt den store nedgangen midt på 1300-talet, og kom under Nese. Denne garden blei aldri tatt opp igjen som eigen gard. Han blei i staden brukt som støyls- og slåttemark for dei to gardane i Nese. Når ein i dag taler om Skreland, er det såleis Øvre Skreland ein meiner.

Garden blei delt i to like store bruk like etter år 1600. Noko ut på 1800-talet blei det rydda to husmannsplassar. Rundt 1900 blei desse to slegne saman til eitt bruk. Frå då av var det tre gardsbruk på Skreland.

Kjelder[rediger]

Kart[rediger]

Laster kart...