Topsæ

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk
Topsæ sett nord-vestover frå søre enden, ved Topsæstemmen,
Topsæ sett frå Pilegrimheii,

Topsæ er eit stort vatn i Bygland austhei, nord-aust for Åraksbø og aust for Hovatn. Vatnet er rundt fire kilometer langt, og har eit areal på om lag 2,2 kvadratkilometer. Grensa mot Fyresdal og Telemark går ikkje så langt aust for Topsæ.

Tovdalselva kjem frå Straumsfjorden og renn gjennom fleire vatn før ho renn inn i Topsæ frå nord. I sør renn elva ut av vatnet og vidare gjennom Årdalen til Tovdal. Topsæ høyrer såleis til Tovdalsvassdraget.

Det går skogsbilveg (bomveg) ti kilometer austover til Tovdalselva frå Haugetveit i Åraksbø. Frå enden av den opne vegen går det ei grein (stengd med bom) nordover til Årdalstøyl. Derfrå går det sti ca. 1,5 kilometer vidare nordover til Topsæ. I det nedste biletet ligg Topsæstemmen der elva renn ut i nedste høgre hjørne. Bua i Løyningsli skimtast akkurat ved skuggekanten nede til høgre. Det var i dette vatnet Topsæ stokkebåten blei oppdaga.

Fornminne[rediger]

I eit område som går frå Straumsfjorden i nord og sørover langs Topdalselva forbi Topsæ og vidare gjennom Årdalen, er det registrert ei rekke med funn frå steinalderen.[1] Dei mange funna stadfestar at området må ha vore utnytta av fangstfolk kanskje så langt tilbake i tid som 7000 år.[2]

Kjelder[rediger]


Referansar[rediger]

  1. Reidar Vollen, Bygland gard og ætt, bind IV, utgeve av Bygland kommune, 2006, side 226-229
  2. Johan Christian Frøstrup (red.), Vandringer i Setesdal Austhei, Friluftsforlaget, 2014, side 16 og side 257 flg.

Kart[rediger]

Laster kart...