Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane Landskapsvernområde

Frå Setesdalswiki
(Omdirigert frå Setesdal Vesthei)
Hopp til navigering Hopp til søk
Frå Gaukheiområdet.

Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde er det nest største landskapsvernområdet i Norge og dekker to områder på ca 2.385 kvadratkilometer, herav 1.906 kvadratkilometer i hovedverneområdet og et tilleggsvern[1] på 448,4 km². Området ligger i Bykle, Valle og Bygland kommuner i Aust-Agder, Åseral, Hægebostad, Kvinesdal og Sirdal kommuner i Vest-Agder, og Forsand i Sandnes kommune i Rogaland fylke.

Verneplanen ble vedtatt 28. april 2000 for begge de to verneområdene.

Formål med vernet

  1. Å ta vare på et sammenhengende, særmerkt og vakkert naturområde med urørte fjell, hei og fjellskogsområde med et særmerkt plante- og dyreliv, stølsområde, beitelandskap og kulturminne.
  2. Å ta vare på et sammenhengende fjellområde som leveområde for den sørligste villreinstammen i Europa

Forvaltningsstyresmakt

Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane landskapsvernområde har forvaltningsmyndighet for Lusaheia, Vormedalsheia, Dyraheio, Kvanndalen, Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane og Frafjordheiane landskapsvernområde, i tillegg til Holmavassåno og Steinsbuskardet-Hisdal biotopvernområde. Verneområdestyret ble første gang konstituert 15. mars 2011. Styret har myndigheten sin forankret i den nye forvaltningsmodellen for nasjonalparker og store verneområder, vedtatt av Miljøverndepartemenet i 2009.[2]

Fram til 2011 var alle verneområdene en del av en forsøksordning med lokal forvaltning. Det var et forvaltningssekretariat i Valle kommune. Sekretariatet hadde ikke forvaltningsmyndighet. Gjennom et delegasjonsvedtak fra Direktoratet for Naturforvaltning forvaltet hver kommune sitt areal etter regler som var fastsatt ved Kongelig resolusjon av 28. april 2001. Fra 2011 er myndigheten altså overført til verneområdestyret.

Verneområdestyre

Oversikt over styremedlemmer 2020–2023:

Se også

Referanser

  1. Lovdata - Forskrift om vern av Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane.
  2. Forvaltningsplan for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR), brosjyre utgitt av verneområdestyret for SVR, side 6 pkt. 1.3.3.

Eksterne lenker