Åseral

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
(Omdirigert fra Åseral kommune)
Hopp til: navigasjon, søk
Åseral rådhus.
Ørevatn med administrasjonssenteret Kyrkjebygda i det fjerne.
Foto: Geir Daasvatn

Åseral er en innlands-kommune i Vest-Agder fylke med store hei- og fjellområder. Åseral grenser til Hægebostad og Kvinesdal i vest, til Bygland og Evje og Hornnes (Aust-Agder) i nord og øst og til Audnedal i sør. Administrasjonssenteret er Kyrkjebygda. Hovudinnfartsåra er Fylkesveg 455 frå Sveindal.

Natur og geografi[rediger]

Den vestlige delen av Agder tilhører det svekonorvegiske grunnfjellsskjoldet, og består av to geologiske hovedformasjoner av proterozoiske bergarter som er dannet under de gotiske og senere svekonorvegiske fjellkjedefoldingene, med sterk metamorfose under den sistnevnte.[1] Et underlag av 1 600 - 1 450 millioner år gammel skifer, kvartsitt, marmor og amfibolitt med noe hornblendegneis, og ovenpå dette sure overflatestrukturer av både granitt og granodioritt (henholdsvis 1 250 - 1 000 mill år gammelt, og stedvis 1 550 - 1 480 millioner år gammelt). De yngste svekonorvegiske dannelsene bevitnes av større formasjoner av granitt. Den kaledonske fjellkjedefoldingen nådde ikke ned hit. Forkastningene går både i sørvest-nordøst retning, og i sør-nord retning.[2]

Kommunen er en del av det svekonorvegiske grunnfjellsskjold. For ca 600 millioner år siden sank grunnfjellet i havet og ble gjennom millioner av år dekket av noen tusen meter tykke sedimenter hvor det nederst ble dannet fyllitt. Under den kaledonske fjellkjedefolding 200 millioner år senere ble dette sedimentære dekket hevet opp, og noen steder førte fjellfoldingen til at eldre gneis ble lagt som en kapp over de nå hevede sedimentmassene. I kvartær-tiden ble sediment- og fyllitt-dekket slitt bort, og man finner i dag bare de nederste (eldste) lagene av dette fyllitt-dekket på enkelte topper helt nord i kommunen.[3]

Siste istid avsatte både bunnmorener og eskere i Setesdalsheiene. Mange steder er fjellet svært blankskurt, med noe flyttblokker og beskjedent jord-dekke med en sparsom vegetasjon. Den sure grunnfjellsbunnen gir mest grobunn for hardføre arter av gress og lyng i nord, og mye furu opp til tregrensen på drøye 900 m.o.h.. Det høyeste punktet i kommunen er Skoræ, 1041,4 meter over havet.[4]

Dyrelivet omfatter blant annet elg, rådyr, rev, hare, lemen, fjellrype, villrein og gaupe. Sur nedbør har også redusert mange ørret-stammer i området. De kalkrike fyllitt-områdene i nord og vest har noe ørret, mens bekkerøye er satt ut i de surere vannene som dominerer kommunen.[5]

Den øvre delen av Mandalsvassdraget ligger i Åseral og består her av tre hovedløp: Skjerka, Monn og Logna. Disse møtes i vatnet Øre, og fra Øres utløp er navnet Mandalselva. Gyvatn, Nåvatnet og Rundatjønn er andre vatn i kommunen.

Historie[rediger]

I 1837 var Åseral et annekssogn til Bjelland prestegjeld. Men siden det var adskilt fra sitt hovedsogn av en fylkesgrense: Åseral tilhørte Nedenes amt (fra 1919 kjent som Aust-Agder), mens Bjelland hovedsogn lå i Lister og Mandals amt (fra 1919 kjent som Vest-Agder). Det måtte derfor opprettes et eget formannskapsdistrikt (for lignende problemstillinger se også Bakke, Bindal, Birkenes, Røldal og Strømm – samt Hemne). Den 1. september 1880 ble imidlertid Åseral overført fra Aust-Agder til Vest-Agder fylke.

På 1800-tallet var det to bygdesentra i Åseral; Lognavatn og Kyrkjebygda. Folka ved Lognavatn var ganske sterkt knyttet til Setesdal og spesielt Evje og Hornnes. I Kyrkjebygda var de mer knyttet til bygdene sørover langs Mandalselva og selve Mandal by. Rundt 1880 stod ny veg ferdig sørover mot Mandal. Kommunikasjonen denne vegen ble mykje enklere, mens vegen gjennom Dåsvannsdalen til Hornnes fremdeles var besværlig. Mot slutten av 1800-tallet overtok Kyrkjebygda derfor mer og mer som kommunesenteret.[6]

De eldre kommunale arkivkildene for kommunen finnes i dag hos Interkommunalt arkiv i Vest-Agder (IKAVA). Dette inkluderer protokoller fra for eksempel kommunestyre, formannskap, fattigstyre, skolestyre og arkiver med blant annet personopplysninger i form av klientarkiver, skatteprotokoller, men også skoleprotokoller.

Kraftkommune og annet næringsliv[rediger]

Jord- og skogbruk er viktige næringer og 23% av de sysselsatte arbeider i disse primærnæringene. Turisme er et satsingsområde i kommunen som har tre hytteområder og tre alpinsentre: Bortelid, Ljosland og Eikerapen. Disse områdene er i sterk utvikling med stor byggeaktivitet.

Inntaksdammen til Smeland kraftverk i Lognadalen.

Åseral er en kraftkommune med flere damanlegg og fem kraftverk: Håverstad, Logna, Skjerka (gammel/ny) og Smeland. De har en samlet produksjon årlig på 1 522GWh.

Kultur[rediger]

Åseral er ei bygd med et aktivt kulturliv. Hver sommer trekker Eikerapen Roots Festival og Bygdeutstillinga mange tilreisende. 26. juni 2010 åpnet Minne Åseral kultursenter i Kyrkjebygda. Kulturhuset rommer faste og skiftende utstillinger, bygdemuseum, turistkontor og kafé.

Aktiviteter og turisme[rediger]

I Åseral er det tre alpinanlegg: Eikerapen, Ljosland og Bortelid.

Referanser[rediger]

  1. Ivar B. Ramberg et al, Landet blir til - Norges geologi, Norsk geologisk forening 2006 (2007), side 71.
  2. Berggrunnskart over Norge, NGU 2006. (kart)
  3. Honoria Bjerknes Hamre, Fjellet, Cappelen 2006, side 148-149.
  4. Mal:Kilde www
  5. Honoria Bjerknes Hamre, Fjellet, Cappelen 2006, side 150.
  6. Bård Raustøl, Da Åseral kommune byttet fylke, artikkel i Fædrelandsvennen 15. februar 2017, side 34-35

Eksterne lenker[rediger]