Hylestad kyrkje

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk
Foto: Helge Haugland
Minnesteinen over Bjørgulv G. Rysstad og Sigurd G. Rysstad ved Hylestad kyrkje.

Hylestad kyrkje er kyrkje for Hylestad sokn i Valle prestegjeld i Otredal prosti under Agder og Telemark bispedømme i Den norske kyrkja.

Den er ei åttekanta kyrkje i lafta tømmer frå 1838, bygd av Anders "Kyrkjebyggjar" Thorson Syrtveit. Han bygde dei fleste kyrkjene i Setesdal. Kyrkja har 200 sitjeplassar og to galleri. I våpenhuset er det kopiar av Hylestadportalane, med motiv frå heltesagaen om Sigurd Fåvnesbane. Desse portalane kom frå stavkyrkja. Altertavla har motiva «krossfestinga» og «nattverden». På galleriet i kyrkja står eit orgel med tolv stemmer bygd av Brødrene Torkildsen Orgelbyggeri i 1991.

Noverande kyrkje står på Rysstad, det gamle senteret i kommunen og den er den tredje kyrkja i dette soknet. Den første, Hylestad stavkyrkje vart riven på 1600-tallet, og langkyrkja som hadde overteke etter denne begynte å forfalle i 1830-åra. Då det vart bestemt at ei ny kyrkje skulle byggjast, vart det og bestemt at kyrkjestaden skulle flyttast frå Bjørgum på auststida til Rysstad på vestsida av Otra. Grunnen til dette var at dei fleste innbyggjarane i soknet budde på vestsida av elva. Ved å bygge den nye kyrkja på vestsida ved den nye postveien, det som i dag er riksveg 9, slapp kyrkjegjengarane frå vestsida å ro til kyrkja. Truleg vart brukbare materialar frå den gamle kyrkja gjenbrukt i den nye, på den tida var det ikkje så mykje skog i området, all jord vart ble beita.

Det var open vegkyrkje her kvar sommar frå 1992 til 2005. Sidan har det ikkje vore vegkyrkje, men i sommarperioden står kyrkja open.

Bibliografi[rediger]


Valle komm.png
Kyrkjer og forsamlingshus i Valle kommune
461px-NO 0940 Valle.svg.png
Hylestad kyrkje · Valle kyrkje
Broderheimen bedehus · Oveinang grendehus · Nomeland bedehus · Valle menighetshus
Fjellro grendehus på Hovet · Gardane grendehus på Brokke · Hylestad soknehus
Treungen grendehus på Helle · Vonheim grendehus på Homme