Hannås

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk
Garden Hannås med bruka Nedre Hannås og Øvre Hannås til høgre. Til venstre Gullringstjønn og Otra.

Hannås er ein gard (gnr. 22) nord for Moisund i Hornnes i Evje og Hornnes kommune.

Hannås kan vere ein gamal gard. Det samansette topografiske naturnamnet peiker i den retning. Men garden er truleg ikkje mellom dei aller eldste i Evje og Hornnes. Etter gardsgrensene kan det sjå ut til at han er gått ut frå garden Kjetså i nord. Men namnet Voremyr som ein finn på garden kan au tyde på ein samanhang med garden Moi i sør, der Vorehei ligg.

Strøyman var husmannsplass under Hannås på 1600-talet, men vart skild frå og blei eigen gard i 1693.

Den første oppsittaren ein kjenner namnet til i lensrekneskapane er Tomas (Thommis) Hannås. Han er nemd frå 1610 til 1623. Etter 1650 kom det folk frå Grindheim i Vest-Agder til Hannås. Ola Torjusson Sveindal eigde 1 1/2 hud i Hannås. Han budde ikkje sjølv på garden, men sønene Leif Olson Sveindal-Hannås og Lars Olson Sveindal-Hannås budde der. Dei to delte garden mellom seg, i bruka Øvre Hannås og Nedre Hannås. I dag er det lastebileigaren og tømmerbilsjåføren Nils Thomas Hannaas som eig Nedre Hannås. På Øvre Hannås bur det ikkje folk.

Kjelder[rediger]