Gard (matrikkelgard)

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Matrikkelgarden Hornnes. Her er det funne spor etter folk alt frå steinalderen. Seinare utvikla garden seg til bygda Hornnes.
Rysstad var opphaveleg ein gard. Seinare utvikla staden seg til ein tettstad og sentrum i Hylestad.

Gard (matrikkelgard) er er ein gard som er registrert i matrikkelen med eit eige gardsnummer. Utstrekninga av området er i utgangspunktet basert på den opphavlege garden med same namn som låg på same stad. Dei fleste matrikkelgardane i Noreg fekk gardsnummeret i matrikkelen 1886.

Ein matrikkelgard er som regel delt inn i eitt eller fleire gardsbruk eller eigedomar, med eit bruksnummer for kvar eining.

Oversikt over matrikkelgardar i Setesdal

Matrikkelgardar i Åseral

Kjelder