Kosåna

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk
Gunnarsfossen mellom Gunnarsvatnet og Bjørndalsvatnet.

Kosåna er et vassdrag som strekker seg mellom Egså i Åseral kommune og Bjelland i Marnardal kommune, hvor Kosåna renner ut i Mandalselva. Nedbørsfeltet strekker seg ca 27 kilometer i nord-sørlig retning, i en temmelig jevn bredde av 8 kilometer, og dekker totalt ca 219 kvadratkilometer. De høyeste punktene i nedbørsfeltet ligger om lag 700 moh. Størstedelen av feltet ligger mellom 300 og 500 moh. Fra starten ved utløpet av Egsåvatn i Åseral er flere vann inkludert i vassdraget: Gunnarsvatnet og Bjørndalsvatnet i Evje og Hornnes kommune, deretter følger Kosvatn, og nedenfor dette ligger Hattefossen, hvor det tidligere var sagbruk. Bord og plank fra sagbruket ble kjørt med hest til jernbanestasjonen på MoisundSetesdalsbanen. Etter Kosvatn følger Øyvatnet før vassdraget kaster seg ut i Myglefossen og ned i Myglevatn på grensa mellom Aust-Agder og Vest-Agder. Nede i Bjelland ligger Tveitevatnet og fra dette går Kosåna i svære fossestryk ned mot Foss i Bjelland.

Kosåna er ikke regulert.

Historie[rediger]

Kveld ved Hattefossen.
Foto: Geir Daasvatn

Områdene rundt Kosånavassdraget er svært rike på fornminner. I alt er det funnet minst 16 steinalderlokaliteter/boplasser. De aller fleste ligger ved store vann: Tre ved Egsåvatn, tre ved Bjørndalsvatn, seks ved Kosvatn og tre ved Myglevatn. Bare én boplass er funnet ved selve Kosåna, og den ligger mellom Kosvatn og Myglevatn. De mange fornminnene et viktig bidrag til å forstå menneskenes utnyttelse av Mandalsvassdraget i forhistorisk tid. Funnene viser at det var et folkeliv å regne med i dette området alt i steinalderen, for 4-5000 år siden.

Kilder[rediger]

Eksterne lenker[rediger]

Kart[rediger]

Laster kart...