Myglevatn

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Myglevatn sett frå nord mot sør. Utfallsosen til Kosåna i framgrunnen. I andre enden av vatnet er ein over i Marnardal kommune.

Myglevatn er eit vatn i Kosånavassdraget på heia heilt sør-vest i Evje og Hornnes, på grensa mot Marnardal i Vest-Agder. Rundt halvparten av vatnet ligg i nabokommunen og nabofylket. Vatnet er om lag 0,8 kvadratkilometer stort, og ligg 255 moh. Nord for Myglevatn ligg Øyvatnet, og på den korte vegen fra Øyvatnet til Myglevatn kastar Kosåna seg utføre Myglefossen. Etter Myglevatn renn Kosåna vidare nedover i terrenget og ut i Mandalselva ved Foss i Bjelland.

Det går skogsbilveg inn til sørenden av Myglevatn frå Roland i Bjelland. Strendene rundt vatnet har i «alle» år vore ein populær utfartsstad.

Historie

Det er funne minst tre steinalderlokalitetar/buplassar ved Myglevatn, og mange fleire lenger nordover i Kosånavassdraget. Her var det altså eit folkeliv å rekne med alt for 4-5000 år sidan. Funna frå steinalderen langs Kosånavassdraget er mellom dei eldste i Evje og Hornnes.

I mange år, frå ein gong på 1930-talet til ut i dei første 1950-åra, var det religiøse sommarstemne i sørenden av Myglevatnet. Det var då vanleg at mange honndølar kom over heia frå Abusland og Abusdal for å vere med saman med bjelldølane.

Distriktslege Alf Lange kom med familien til Foss i Bjelland i 1904. Han bygde hytte (fleire bygningar) på vestsida av Myglevatnet. Sonen Anders Lange, grunnleggaren av Anders Langes Parti - forlauparen til Fremskrittspartiet, overtok eigedomen i 1930, etter at faren var død. Familien Lange hadde eigedomen til ut på 1980-talet. Staden var mykje brukt, og mange interessante personar skal ha vore på besøk opp gjennom åra.

Kjelder

Kart

Laster kart...