Mandalselva

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk
Spektakulære jettegryter i Mandalselva mellom Sveindal og Kylland i Åseral.
Mandalselva ved Bjelland.
Mandalselva forbi Sveindal 7. desember 2015.
Foto: Geir Daasvatn

Mandalselva har sitt utspring i fjellene mellom Ose i Setesdal og Øvre Sirdal og har sitt løp gjennom fylkene Aust-Agder og Vest-Agder og renner ut i havet ved Mandal.

Vassdraget[rediger]

Mandalsvassdraget er 115 km langt, men 140 km regnet med den lengste tilførselselva Logna. Mandalselva renner fra Ørevatn (260 moh.) gjennom kommunene Åseral, Audnedal, Marnardal og Mandal. De største tilløpselvene er Monn, Logna, Skjerka, Kosåna, Logåna og Røyselandsbekken. Skjerka, Monn og Logna renner alle ut i Ørevatn, og fra Øres utløp er navnet altså Mandalselva.

Kosåna er en sideelv til Mandalselva som renner fra Åseral gjennom Evje og Hornnes kommune, og ut i Mandalselva ved Foss i Bjelland i Marnardal kommune.

Nedbørfeltet er 1880 km² stort. Middelvannføringen i elva er 85 m³/s. I flomperiodene vår og høst kan vannføringen være langt større. Som med de fleste lavlandselver på Agder, er vannføringen minst om sommeren og størst om høsten og vinteren. Høstregn og snøsmelting er viktigste flomfaktorer.

Lakseelv[rediger]

Mandalselva var blant de beste lakseelvene i Norge fram til slutten av 1800-tallet. Fangstene lå mellom 20 000 og 35 000 kg årlig. Utover på 1900-tallet sank fangsten av både laks og innlandsfisk som følge av forsuring. Vassdraget ble tidlig påvirket av sur nedbør, og etter noen år døde elvas naturlige laksestamme ut.

Fullkalking av vassdraget ble satt igang fra 1997, for å bringe elva tilbake mot et naturlig liv slik det har vært gjennom århundrer. Kalkbehovet er ca 13 000 tonn årlig. Finså klekkeri er rustet opp til et moderne anlegg for å kunne produsere settefisk for kultivering og forskning i vassdraget. På denne måten er det blitt etablert en ny laksestamme i elva.

I dag byr Mandalselva derfor på varierte fiskemuligheter fra Mandal i sør og 48 km oppover elva til Kavfossen i Bjelland der laksens ferd ender.

Kilder[rediger]

Eksterne lenker[rediger]

Kart[rediger]

Laster kart...