Vete

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Vete (norrønt viti; samanheng med «å vite») før: bål som vart kveikt på fjelltoppar for å varsle om fiendar; varde. I Setesdal var det fleire veter, mellom anna på Straumsfjødd.

Ordet vert i setesdalsdialekten uttalt om lag som det norrøne viti. Jon Bjørgulvsson Rysstad brukar det i den forma i det tredje stevet i Der æ so vent å vesteheio:

Rjupa skarra å gaukjen gol
så vent frå ein gåmåle viti.

Veter i Setesdal

I boka Viter paa Sørlandet og Vestlandet i ældre tider frå 1920 har forfattaren Olaf Olafsen nemnt ni veter (nummereringa er ulik her og i boka):

  1. Vorehei ved Moi i Hordnes er efter Meddelelse af Professor Hannaas et gammelt Vitested, hvor der lige til den senere Tid har været Levninger at se efter Vagthuset.
  2. Viten paa eller ved Kalhoft i Daasevandsdalen skal efter Meddelelse af N. M. Hornes paa Jordtveit være et gammelt Vitested. Her er en stor Steinrøis, som han antager er Levninger efter Vagthuset, som i Tilfælde maa have været af Sten.
  3. Viten paa Aarsdalsknapen ved Byglandsfjorden opgives af Prof. Hannaas som sikker. Den er maaske den samme Fjeldhøide, som paa Amtskartet kaldes Vardeheia. Men ogsaa et Fjeld Aardalsfjeld er afsat. Fjeldnavne er høist upaalidelige og foranderlige, da Fjeldene ofte bærer forskjellige Navne paa forskjellige Steder.
  4. Fjeldet Glaam i Hyllestad nævnes som Vitested.
  5. Andnape ved Strømmen i Hyllestad anføres af Presten Gjellebøl i Beskrivelse af Sætersdalen i Top. Journal. Det er maaske den samme som sidstnævnte.
  6. Viten paa Roasfjeldet ved Brække omtales af samme Forfatter.
  7. Viten paa Stølsfjeldet ved Homme ligesaa.
  8. Viten paa Nomefjeldet ved Valle Prestegaard ligesaa.
  9. Viten paa eller ved Einangen i Valle Sogn ligesaa.

Disse findes ikke afsat paa Kartet, men lokalkjendte Personer vil vistnok let kunne bestemme deres Beliggenhed. Viten paa Brokaasfjeldet i Valle omtales; den er vel kanske den samme som ovenfor er omtalt under nr. 6

Der har antagelig været mange flere Viter i Sætersdalens fogderi end de her nævnte, men de kjendes ikke af andre end af særlig lokalkjendte Folk, om der da overhovedet er saadanne Steder.

Det er merkelig, at der er saamange Viter gjennem Otras Dalføre lige optil mod Bykle, medens der ikke kjendes nogen i de tilstøtende Bygder førend man kommer ned til Kysten. Man fristes til at antage, at der aldrig har været Viter her, fordi Bygdene laa saa afsides og langt bort fra de befærdede Ruter, ligesom de ogsaa maa antages at have været meget tyndt bebygget. Det vil være et Spørgsmaal af Interesse for dem, som er lokalkjendt, og som de bør forsøge at løse.

Eksterne lenker