Kotedekkan

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk
Nedlagt campingplass. Røysfeltet ligg i området til venstre for hyttene.
Strandlinja ved Kotedekkan. I området her ligg åsrøysa. Bak skimtar ein Storstraumen.
Foto: Geir Daasvatn
Gravrøysa. Ho er tildekka av lyng og vanskeleg å finne. Men ho har ei tydeleg forsenking i midtpartiet. Det er også grave noko i røysa, og i det holet kan ein sjå at haugen er bygd opp av stein.
Foto: Geir Daasvatn

Kotedekkan er ein stad på Skomedal i Bygland, mellom Storstraumen og Stigemo på vestsida av Byglandsfjorden. Tidlegare var det ein campingplass med campinghytter her. Endå mykje tidlegare må området ha vore ein del av den gamle garden Straumsland, og etter det støylsområde under Nordre Skomedal.

Fornminne[rediger]

Ca. 160 meter sør for Riksveg 9, ved ei vik 10 meter frå fjorden, ligg det ei gravrøys, ei såkalla åsrøys. Røysa er datert til jernalderen (før år 1050 e.Kr.). Men etter at gravrøysa på Nånesodden litt lenger sør i fjorden er blitt tidfesta til yngre bronsealder (770-500 f.Kr.), er det vel mogeleg at fleire av dei andre gravrøysene rundt Byglandsfjorden også er eldre enn det ein tidlegare trudde.

Litt lenger nord enn gravrøysa, midt i campingplassen, er det registrert eit felt med minst ni rydningsrøyser. Dateringa er uviss.

Kjelder[rediger]

Kart[rediger]

Laster kart...