Gravrøyser ved Byglandsfjorden

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk
Den imponerande langrøysa på Lauvdalsodden.

Gravrøyser ved Byglandsfjorden er ein oversikt over kjende gravrøyser rundt Byglandsfjorden i Bygland. Karakteristisk for røysene er byggemateriale av stein og plassering på bart fjell. Denne spesielle typen gravminne blir ofte kalla åsrøyser. I alt er det 15 slike rundt fjorden. På same måten som bonden vart gravlagd nær garden, kan røysene vere gravplassen til menneskje som hadde erverv knytta til vatn, det vere seg fiske, fangst eller ferdsle.

Ei av røysene, den på Nånesodden, er nærare undersøkt av fagfolk. Her fann dei (2012) ein bronsepinsett frå yngre bronsealder (1100-500 f.Kr.). Dei andre røysene veit ein ikkje sikkert alderen på. Men fagfolk har meint at slike røyser ofte kan vere frå bronsealderen. Etter funnet på Nånesodden kan ein truleg rekne med at fleire av dei andre røysene rundt fjorden også er frå denne tida.

Det er ikke kjende opplysningar om åsrøyser ved fjorden ovafor Storstraumen. Ein teori for å forklare dette, som arkeolog Frans-Arne Hedlund Stylegar har sett fram, er at røysene kanskje kan syne tidleg busetjing og er eldre enn gravhaugane, og at dei kan vise den eldste faste busetnaden i bronsealder eller eldre jernalder. Men noko sikkert svar gir han ikkje.

Oversikt over røysene[rediger]

Røysa på Nånesodden. Herfrå ser ein rett nordover mot Lauvdalsodden og gravfeltet der.
Foto: Geir Daasvatn

Eksterne lenker[rediger]

Kjelder[rediger]