Bygland sogenemnd

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
(Omdirigert fra Bygland bygdesogenemnd)
Hopp til: navigasjon, søk

Bygland sogenemnd er ei nemnd som Bygland kommunestyre oppnemner.

Medlemmer frå 1935[rediger]

6. juli 1935 vart det gjort eit vedtak om «å samle tilfang til ei herads-kommunal soge og likeeins til å samle fotografi av ordførarane i Bygland i dei gjengne 100 år» i Bygland heradsstyre. Dei valde medlemmane var:

  • Mikkjel Skjevrak
  • Eivind Ose
  • Aasulv Lande

Seinare slutta sokneprest Reidar Bolling og lærar Gunnar Lande seg til desse. I 1938 blei Torleiv Bø, Mikkjel Skjevrak og Aasulv Lande tilsett i redaksjonsnemnda for Byglands soge.

Medlemmer frå 1946[rediger]

Under eit møte i heradstyret 6. april 1946 kom ideen til å gje ut eit tillegg til Byglands soge (1939), og bygdesogenemnda hadde sitt fyrste møte i Heradshuset på Bygland 19. mai 1946:

Seinare ba Aasulv Lande seg friteken og i hans stad kom lærar Mikkjel Attestog inn i nemnda. Han blei vald til kasserar.

Då planane blei utvida til at dei skulle utgje ei omarbeidd og utvida bygdesoge fekk nemnda fleire medlemmer:

  • forretningsførar Aslak Lidi
  • Jon Løyland
  • Knut Vatsend
  • lærar Torleiv Bø
  • høgskulestyrar Gunnar Aa. Lande, Søgne

Arbeidet blei til Gards- og ættesoge for Bygland (1952)

Medlemmer frå 1969[rediger]

Då det vart bestemd at Byglands soge skulle prentast på ny, valde kommunen ei bygdesogenemnd for å følga prosessen. Dei beslutta at den ikkje skulle utvidast, men prentast som den var i 1939, og det skulle arbeidast vidare med ei ny soge for Bygland. Dei valde medlemmane var:

Medlemmer frå 2011[rediger]

For å videreføra Reidar Vollen sitt arbeid med Bygland gard og ætt vart desse oppnemnde som

Medlemmer
Varamedlemmer

Medlemmer fra 2015[rediger]

Medlemmer
Varamedlem
  • Gunnar E. Lande

Kjelder[rediger]