Evje og Hornnes Mållag

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Evje og Hornnes Mållag er eit lokallag av Noregs Mållag, tilslutta Vest-Agder Fylkesmållag. Mållaget har til føremål å samla målfolk i Evje og Hornnes til aktivt arbeid for det nynorske målet på alle område, å auka kunnskapen om og vyrdnaden for nynorsken og dialektane våre, og å styrkja grunnlaget for den folkelege by- og bygdekulturen og verna om miljøet i bygda vår.

Mållaget gjev kvart år ut ein bygdekalendar. Laget samarbeider med dei andre mållaga i Setesdal, til dømes om utgjevinga av Jol i Setesdal kvart år før jol. Av andre aktivitetar kan nemnast eigen studiering, kulturkveldar og kulturreiser inn til hovudstaden.

Leiar i Evje og Hornnes Mållag til 2019 var Ivar Haugen. Han gav seg då etter mange år, og Tonje Kallhovd overtok som leiar. Med seg i styret fekk ho Inger Juvastøl, Gudrun H. Håvorsen, Egil Fundlid og Bjørg Sjurseth.

Historie

Det skal ha blitt stifta eit mållag i Hornnes kring 1918. Etter det ein veit var Gunnar Greibrokk den første formannen. Etter ein del år blei interessa for laget mindre, og det vart til slutt lagd ned.

Men så, 5. oktober 1954, blei det halde møte på Hornnes landsgymnas etter opptak av Hans Årnes. Evje og Hornnes Mållag blei stifta, med Olav O. Uleberg som den første formannen. Evje og Hornnes var på denne tida ikkje slått saman til ein kommune. Men det vart eit felles mållag av den grunn at målrøyrsla stod heller svakt, og ikkje gav grunnlag for to skilde lag.

Det nye mållaget valde å knytte seg til Vest-Agder Fylkesmållag, men har som nemd hatt eit breitt samarbeid med dei andre mållaga i dalen. Jol i Setesdal kom ut med det første nummeret i 1962, med Svein Hovet som redaktør og Torleiv H. Bjørgum som forretningsførar. Frå 1963 kom bladet ut i namnet til mållaga i Valle, Bygland og Evje og Hornnes, men framleis i fleire år med dei to nemde som dei viktigaste «bakmennene». Frå 1978 kom òg sogelaga i Bykle og Iveland med på utgjevarsida.

Oppslutninga om mållaget har ikke vore særleg høg sidan «nystartinga» i 1954. Medlemstalet har halde seg på rundt 50 desse åra. Men om det ikkje har vore så mange medlemer, har aktiviteten i laget heile tida vore god.

Mellom leiarane for laget må Olav Arne Kleveland nemnast særskild. Han hadde meir enn 25 års fartstid som leiar for Evje og Hornnes Mållag.

Kjeldre

Ekstern lenke