Den gamle byvegen

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk
Brukara etter steinbrua som gjekk over GymsånaLauvland i Evje.

Den gamle byvegen var ein ride- og kløvveg som gjekk på austsida av Otra frå Vassend gjennom Evje, Iveland og Vennesla til Kristiansand. Vegen var truleg i bruk frå Kristiansand blei grunnlagt til rundt 1840, då den nye Postvegen tok over det meste av ferdsla. Nokre delar av vegen var i bruk endå lengre, heilt til byrjinga av 1900-talet. Vegen følgde for ein stor del heiane sørover mot byen, og låg ikkje nede i dalbotnen slik dei fleste vegane gjer i dag.

Dei fleste setesdølane på bytur følgde truleg vegane på vestsida av Otra sørover mot Kristiansand. Den mest kjende er Fjellmannsvegen.[1] Men det er finst mange vitnesbyrd om at dei nokre gonger også brukte kløvvegen gjennom Evje og Iveland.

Vegen gjennom Bygland[rediger]

Smiesvingstien med tydelege spor etter den gamle ride- og kløvvegen.

Det er tydelege spor etter den gamle kløvvegen frå Sandviksbukta og Smiesvingen rett sør for Revsnes Hotell.[2] Lokalhistorikaren Reidar Tveito har kalla vegen for Smiesvingstien her. Eit anna brukt namn er Den gamle kyrkjevegen. Folk i området nytta vegen når dei skulle sørover til Evje kyrkje eller nordover til Årdal kyrkje i Grendi.[3]

Vegen gjennom Evje[rediger]

Frå Bjorå gjekk vegen opp dalsida ved Gausa forbi Deknefallet og nordsida av Gausemyra til garden Lauvland.[4] [5] Frå Lauvland svinga vegen sørover. Det første stykket gjekk han på vestsida og nokonlunde parallelt med dagens Fylkesveg 292. Eit stykke før Gymsåna kryssa han Fv-292 og kom over elva på bru om lag 10 m aust for fylkesvegen.[6] [7]

Vegen gjennom Iveland[rediger]

Vegen gjennom Vennesla[rediger]

Litteratur[rediger]

Referansar[rediger]

  1. Den gamle byvegen, kapittel 1 - Innledning
  2. Ridesti og gamle vegspor omkring Byglandsfjord, side 18
  3. Ridesti og gamle vegspor omkring Byglandsfjord, side 13
  4. Den gamle byvegen, kapittel 3
  5. Lokalhistoriske perler. På tur med Oddmund Mogstad, side 207
  6. Den gamle byvegen, kapittel 3
  7. Lokalhistoriske perler. På tur med Oddmund Mogstad, side 207