Brokke Nord

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Skarg kraftstasjon i austenden av Botsvatn.
Dam Sarvsfoss i Bykle kyrkjebygd.
Foto: Geir Daasvatn

Brokke Nord var eit utbyggingsprosjekt i Otravassdraget. Otra Kraft fekk konsesjon til dette i 2004, men starta utbygginga først i 2012. Seks vassdrag, Bjørnarå, Blautgrjotbekken, Løyningsbekken, Optestøylbekken, Stemtjørnbekken og Bjorbekken vart førte over til Sarvsfoss gjennom ein 12,4 km lang tunnel. Det vart bygd ein 50 meter høg dam Sarvsfoss for å demme opp for to inntaksmagasin til Skarg kraftverk i austenden av Botsvatn. Den eksisterande overføringstunnelen blei driftstunnel.

10. oktober 2014 opna olje- og energiminister Tord Lien Brokke Nord. Utbygginga (saman med Brokke Sør) auka kraftproduksjonen i Otravassdraget med 175 GWh, tilsvarande straumforbruket til 9000 bustader. I alt er det bygd nærare 20 km tunnellar og det er laga ni bekkeinntak.[1]

Strid med grunneigarane

Det er sju grunneigarar med fallrettar i området. Det er Torgeir Bjørnarå, Thor K. Lunden, Vidar Nomeland, Bjørg Brokka Rike, Svein Brokka, Birgit Hoslemo Brokka og Tor D. Lunden. Dei kravde overskjøn i Agder lagmannsrett då dei fann at tingretten si avgjerd hadde gjeve for lita erstatning. Agder Lagmannsrett gjorde om tingretten si avgjerd og gav grunneigarane medhald i at erstatninga måtte fastsetjast etter verdien ein kunne hatt om ein bygde småkraftverk. I januar 2008 kravde Otra Kraft overskjøn og anka saka til Høgsterett, som avgjorde at Agder lagmannsrett måtte handsame saka på nytt fordi skjønnsgrunnane var mangelfulle.[2]

Referansar

  1. Rune Øidne Reinertsen: Nå er gigantdammen ferdig. Artikkel i Fædrelandsvennen 10. oktober 2014 side 14
  2. Setesdølen nr. 78, 2010 side 12

Eksterne lenker