Otteraaens Brugseierforening

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk

Otteraaens Brugseierforening ble stiftet 1. september 1900, og er en sammenslutning av samtlige selskaper som utnytter reguleringene i Otra-vassdraget, det vil si elva Otra og fjellvannene i Setesdal. Foreningen er regulanten som innehar de nødvendige tillatelser (konsesjoner) for bygging og drift av de fleste reguleringsanleggene i vassdraget.

Oppgaver[rediger]

Hovedoppgaven til selskapet er å lagre vann i magasinene som senere skal overføres og brukes til produksjon av elektrisk kraft. Otteraaens Brugseierforening har også ansvaret for å overholde de krav som er satt til minstevannføring i vassdraget. Foreningen har dessuten det overordnede ansvaret for beredskap mot ulykker og flom i vassdraget.

Otteraaens Brugseierforening står som utbygger og eier av vannmagasiner og damanlegg, overføringstunneler og pumpestasjoner i Otra-vassdraget. Foreningen har også drifts- og vedlikeholdsansvar for disse anleggene. Agder Energi Vannkraft AS ivaretar den operasjonelle driften og vedlikeholdet av foreningens anlegg.

Kraftprodusentene som utnytter vannet fra magasinene på vei mot havet, er medlemmer av brukseierforeningen. Det enkelte medlem dekker en andel av Otteraaens Brugseierforenings utgifter som samsvarer med reguleringens nytteverdi for det enkelte kraftverk.

Medlemmer[rediger]

Medlemmer i Otteraaens Brugseierforening er:

Anlegg[rediger]

Medlemmene i Otteraaens Brugseierforening eier og driver til sammen 11 kraftverk som produserer elektrisk kraft i Otra-vassdraget:

Kilder[rediger]

Eksterne lenker[rediger]