Hekni bomstasjon

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk
Hekni bomstasjon sett frå Byglandsida
Siri Johannessen (2011)
Utlendingars fyrste møte med det norske vegbomsystemet, her ved Byglandsfjord i 2008

Hekni bomstasjon på grensa mellom Valle kommune og Bygland kommune vart starta opp i 4. juni 2003 med innkreving av bompengar av folk som køyrde Riksveg 9 sørover. Tilsvarande bomstasjon vart sett opp litt sør for Vassend på grensa mellom Bygland kommune og Evje og Hornnes kommune for å krevje inn bompengar av folk som køyrde nordover. Avtalen var då at Vassend bomstasjon skulle stå i fem år, og 4. juni 2008 fekk difor Hekni bomstasjon innkreving i begge retningar. Dei første fem åra hadde bomstasjonen to kjørefelt, eitt for bilar med Autopass bombrikke og eitt for bilar utan, som kunne betale i ein kontantautomat eller bruke bankkort.

Bilar som ikkje hadde Autopass bombrikke kunne etter dette ikkje lenger betale på bomstasjonen, men fekk rekning i posten om dei ikkje køyrde innom Sølvgarden og betalte der. Det var og høve til å betale på Nye Grendi Landhandel og på YX Evje.

På grunn av innbrot i Hekni bomstasjon like før opninga 4. juni 2008, der tjuvane fekk med seg datateknisk utstyr for over 100.000 kroner, vart innkrevinga utsett nokre dagar i høve til opninga av bomstasjonen. Tjuvane brukte då skjerebrennar for å kome seg inn i bomstasjonen.

Kostbar innkreving[rediger]

Etter stortingsvalet i 2013 var Fremskrittspartiet raskt frampå om fjerning av bommen på Hekni. Aust-Agder representant Ingebjørg Godskesen opplyste på ein pressekonferanse ved bomstasjonen 21. november, at målet var å fjerne bommen i januar 2014. Årlig innbetala avgift frå bommen var rundt 12 mill. kroner, men dei pengane gjekk berre til nedbetaling av gjeld for dei parsellane som alt var utbygd. Restgjelda på 15 mill. kr. var det god von om å få sletta meinte ho.

Mellom 2003 og 2012 betala bilistane inn 96 mill. kr. til Setesdal Vegfinans AS. Av dette gjekk 38 mill. kr. til å dekka eigne driftsutgifter, og 7,1 mill. kr. gjekk til gjeldsrenter. Det vil sei at berre 53 øre av kvar innsamla krone gjekk til vegbygging.

Kjelder[rediger]