Evje barneskule

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk
Evje barneskule under regnbogen sommaren 2014.

Evje barneskule ligg på Sindremoen i Evje, rundt ein kilometer nord for Evje sentrum. Han er ein av to barneskular i Evje og Hornnes kommune. Den andre ligg på Jortveit i Hornnes.

På same staden som Evje barneskule ligg Evje ungdomsskule. Bygningane til barneskulen er reist i 1956-1957. Bygningane til ungdomsskulen og gymnastikkbygget med symjehall kom noko seinare, i åra 1963-1966. Det er under bygging ein ny fleirbrukshall ved skulane. Hallen skal erstatte den gamle gymnastikksalen, som ikkje lenger tilfredsstiller krava til slike bygg i dag.

Skulen har om lag 200 elevar og 32 tilsette. Rektor (2014) er Erlend Hunshamar. Oppæringsmålet er både bokmål og nynorsk. Skulen er sjudelt, og det er ein bokmåls- og ein nynorskklasse på kvart trinn frå 1. til 7. klasse.

Dei siste åra har skulen satsa på uteskule, og har eit fint område i nærleiken av skulen der foreldra har vore med og laga fine leirplassar.

Skulen har innført læringsplattformen FRONTER på alle trinn frå 1. - 7. klasse. Læringsplattformen nyttast både i undervisning, til innleveringar, lekser og prøver.

I løpet av dei siste åra har det blitt investert i mykje nytt datautstyr på skulen. I tillegg til datarom har mellomtrinnet fått 40 nye bærbare datamaskiner som dei kan nytte seg av i undervisninga. Alle klasserom frå 4. - 7. klasse har også fått fastmonterte projektorar, noko som har gjort det lettare for lærarane å nytte seg av IKT i undervisningssamanheng i klasserommet. Dei same klasseromma har og fått heilt nye whiteboard-tavler. Desse kan brukast både som tavle og som lerret/skjerm til framlegg av prosjekter eller foredrag samt i undervisninga.


Tilsette[rediger]

Kjelder[rediger]

Eksterne lenker[rediger]