Valle kommune sine selskap

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk

Valle kommune sine selskap er ei liste over dei selskapa Valle kommune hadde fullt eller delvis eigarskap til i februar 2020. Tala er henta frå rekneskapet 2019. Dei fleste tala vil variere frå år til år.

Selskap[rediger]

Interkommunale selskap[rediger]

Navn Bidrag/overføring
kostnad per år
Valles andel Kontor Løser oppgave
Setesdal Miljø og Gjenvinning 3 374 219 20 % Evje og Hornnes Renovasjon
Setesdal Brannvesen 2 709 000 20,8 % Evje og Hornnes Brann, redning, beredskap
Konsesjonskraft IKS 0 4,83 % Bykle Distribusjon og handel med elektrisitet
Aust-Agder museum og arkiv 1 300 000 5 % Arendal Arkiv
Setesdal IKT 1 608 000 20 % Valle IKT
Agder kommunerevisjon 710 000 4 % Kristiansand Revisjon
Agder sekretariat 130 000 6,25 % Kvinesdal Sekretariat for kontrollutvalget
Setesdalsmuseet Eigedom IKS 0 33,33 % Rysstad Take vare på bygningar
Setesdal regionråd 1 3000 000 20 % Valle Infrastruktur, næringsutvikling og interkommualt samarbeid
Midt-Agder Friluftsråd 50 000 - Kristiansand Samarbeide om tilrettelegging for friluftsliv for alle

Vertskommunesamarbeid[rediger]

Navn Bidrag/overføring/kostnad per år Formål Kontor
Setesdal PPT 730 000 PP-tjeneste Vennesla
Setesdal barnevern 1 400 000 - Valle
Helsetenesta i Bykle og Valle 11 400 000 Helseteneste Bykle
Skatteoppkrever 250 000 - Evje
Senter mot seksuelle overgrep Agder (SMSO) 87 000 Krisesenter og støttesenter Kristiansand
NAV Midt-Agder 4 676 000 Sosial, Flyktning Vennesla
Lokalmedisinske tjenester 684 000 Helsetenester Evje
Arbiedsgjevarkontroll 132 000 Kontrollfunksjon mot oppgåver frå arbeidsgjevar Arendal

Aksjeselskap[rediger]

Navn Aksjekapital Valles andel Driftstilskudd per år Kontor
Setpro AS 304 000 20 % 325 000 Evje og Hornnes
Aust-Agder næringsselskap 10 000 0,329 0 Arendal
Kommunekraft 1000 1/320 0 Oslo
Agder Energi 6 809 000 0,753 % 0 Kristiansand
Setesdalstunet AS 105 000 50% 0 Valle
Valle Husflidbygg AS 600 000 60% 0 Valle
Setesdal Bilruter L/L 71 000 4,29 % 0 Evje

Kommunale foretak[rediger]

Navn Driftsresultat Kontor
Øyne Industribygg KF 0 Valle

Kjøp av tjenester/medlem/andre[rediger]

Navn Valles andel Driftstilskudd/kontingent per år Kontor
AT Skog BA >1 % 1 050 Skien
Frivilligsentralen - 125 000 Valle
LVK - 200 000 Oslo
KS - 94 000 Oslo
Utmarkskommunenes sammenslutning (USS) - 45 000 Oslo
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 1 % 0 Arendal
Setesdal informasjons- og kompetansesenter 2,39% 0 Evje
Norsk landbruksrådgjeving Agder - 40 000 Finsland

Kjelde[rediger]