Midt-Agder Friluftsråd

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Midt-Agder Friluftsråd er et frivillig interkommunalt samarbeidsorgan mellom kommunene Kristiansand og Vennesla og i Vest-Agder og Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes, Lillesand, Bygland, Valle og Bykle i Aust-Agder. Friluftsrådet skal ivareta almennhetens friluftsinteresser og tilrettelegge for friluftsliv.

Friluftsrådet har et politisk valgt styre med én representant fra hver medlemskommune. I tillegg har rådet et arbeidsutvalg med representanter fra aktuelle etater i medlemskommunene. Administrasjonen består av daglig leder og fire friluftslivskonsulenter med ulike ansvarsområder og prosjektoppgaver. Arbeidsfeltet er vidt. Friluftsrådet jobber blant annet med sikring av arealer for friluftsformål, tilrettelegging av friluftsområder, ulike turer og arrangementer og informasjon.

Midt-Agder Friluftsråd er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund.

Kilder

Eksterne lenker