Syrtveit kraftverk

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Syrtveitsfossen 9. oktober 2013.

Syrtveit kraftverk er eit kraftverk som Agder Energi Vannkraft planlegg å bygge i Otra ved Syrtveitsfossen i Evje og Hornnes. Kraftverket skal utnytte eit brutto fall i Syrtveitsfossane på 16,5–18 meter nedstraums Byglandsfjord dam. Kraftverket skal ligge på vestsida av elva. Den tenkte årlege produksjonen er rundt 120 GWh, svarande til årsforbruket til om lag 6 000 husstandar.

Pr. november 2021 ligg saka som ei melding til NVE. Om tiltakshavar går vidare med planane, blir neste steg ei utgreiingsfase og etter det ei eventuell søknadsfase. Endeleg avgjerd i saka vil i tilfelle bli tatt av Kongen i statsråd.

Sjå også

Kjelder

  • Syrtveit kraftverk, brosjyre utarbeidd av Agder Energi Vannkraft, 2021