Onsdagssending i Valle Radio 20190327

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk

Onsdagssending i Valle Radio 20190327 er sida til programmet i Valle Radio onsdag 27. mars 2019. Jørund Georg Jore var teknikar og programmet var møte i Valle kommunestyre.

Program[rediger]

 • PS 13/19 Referatsaker
  • RS 14/19 Høyring - Forkøyrsveg av fv. 337 (Aust-Agder) og fv. 987 (Vest-Agder) - Brokke-Suleskarvegen
  • RS 15/19 Innspel til varsel om planoppstart av detaljregulering for Rysstad sentrum
  • RS 16/19 Søknad om tilskot til bygging av garasje og løypemaskin
  • RS 17/19 Moglegheitsstudie Otra Elvepark - kontaktperson Valle
  • RS 18/19 Endringar i valgforskriften
 • PS 14/19 Førespurnader
 • PS 15/19 Detaljregulering for Myklevatn 2, andregongs handsaming
 • PS 16/19 Revidering av retningsliner for søknad om endring av kommunale avgifter i Valle kommune
 • PS 17/19 Vedtak vedkomande serverings- og skjenkeløyve, samt utvida skjenkeløyve - Nordibø Matstoge AS
 • PS 18/19 Samarbeidsavtale mellom Aust-Agder fylkeskommune og Valle kommune 2019-2020
 • PS 19/19 Sylvartun folkekunst AS - sal av aksjer
 • PS 20/19 Detaljreguleringsplan for Riksveg 9 Besteland - Helle, planID 201801 - Endeleg vedtak
 • PS 21/19 Tildeling av utvida eigenregi - næringsavfall frå kommunal verksemd
 • PS 22/19 Høyring reviderte vedtekter for Setesdal folkehøgskule

Kjelder[rediger]

 • Sakliste på kommunens heimeside