Kontrollutvalet i Valle

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk

Kontrollutvalet i Valle 2011 har bare tre medlemmer, som er det minste kommunelova gjev høve til å ha. Grunnen til det er at Valle Arbeidarparti trekte sine kandidatar til utvalet, då dei andre partia ikkje kunne godta at dei sette opp Toralv Andersen som kandidat til vervet som leiar. Det har vore vanleg at opposisjonen får leiarvervet i kontrollutvalet, men Toralv Andersen hadde det vervet i kontrollutvalet i Valle 2007. I løpet av perioden mista han vervet då det vart vald nytt kontrollutval. Ordførar Tarald Myrum sa då at han var open for at kontrollutvalet kunne utvidast om Valle Arbeidarparti seinare kom til at dei likevel ville stille kandidatar til nemnda.

I kommunestyremøtet 12. oktober 2011 vart desse valde samrøystes som del av innstillinga frå valnemnda: