Evje og Hornnes museum, Fennefoss

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk
Museet på Fennefoss St. Hansaften 2014.

Evje og Hornnes geomuseum ligg idyllisk til på Fennefoss, på vestsida av Otra. Det vart etablert som eit bygdemuseum i 1975. Evje og Hornnes kommune kjøpte grunnen av familien etter Torgeir Fennefoss. Torgeir sitt ynskje var at garden skulle bli brukt til museumsføremål. Den sterkaste pådrivaren for å få etablert museet har vore Sigmund Monen. I dag er museet ei samling under Setesdalsmuseet.

På museet er det utstillingar frå livet på garden i perioden 1800-1910. Evje gamle apotek frå 1910 er Setesdals eldste apotek. Museet har dessutan ei stor utstilling av lokal rosemåling og ølhøner.

Viktigast og mest omfattande er dei geologiske og mineralogiske utstillingane. Evje/Iveland er verdskjend for mineralrikdomen sin. På museet er det ei stor utstilling med lokale mineral. Fleire temautstillingar viser korleis mineral blir brukt i vårt moderne samfunn. I tillegg er det spennande utstillingar om Flåt nikkelgruve og om Pierre og Marie Curie. Museet har ei stor samling av lokale smykkesteinar.

Historie[rediger]

Registreringsprotokollane for Evje og Hornnes museum har dei første notata frå 1968. Alf Georg Kjetså var på denne tida formann i kulturstyret i Evje og Hornnes. Han la ned mykje arbeid for å få politisk gjennomslag for eit museum på Fennefoss. I 1975 vart den gamle lensmannsgarden på Fennefoss kjøpt inn.

Formelt var dei som dreiv museumsarbeidet ei kommunalt oppnemnd nemnd. I praksis var det helstnokre eldsjeler som stod bak. Alf Georg Kjetså skulle samle inn og dokumentere gamle foto, og Sigmund Monen tok seg av bygningar og utstillingar. I mange år gjekk museumsarbeidet på dugnad, utan at kommunen brydde seg så mykje. Men frå midt på 1990-talet betra oppfølginga frå kommunen seg i dei konkrete oppgåvene mykje.

Frå 1982 og fram til konsolideringa under Setesdalsmuseet (2006) var Sigmund Monen leiar i den kommunale museumsnemnda. Arbeidet med tilflytting av bygningar, dokumentasjon og registrering av gjenstandar har han organisert. Museumsnemnda har stått for praktisk drift og fagleg innhald. Også i dette arbeidet har Monen vore den mest sentrale.

Kjelder[rediger]

Sjå også[rediger]

Eksterne lenker[rediger]