Bygland vassverk

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk
Bygland vassverk hentar vatnet frå fjordbassenget ved Urdviki.

Bygland vassverk leverer vatn til Bygland sentrum, Prestlia og Nesmoen. Vatnet vert henta opp frå om lag 40 meters djup midt i fjordbassenget ved Urdviki. Frå vassverket på Nesmoen vert vatnet pumpa via ein sjøledning til Prestneset (Tangen), så til Bygland sentrum og Prestlia og til eit høgdebasseng som ligg ovanfor Prestlia.

Prøver[rediger]

I vassverket vert vatnet grovsila, UV-bestrålt for å fjerne eventuelle bakteriar, virus og parasittar. Det vert også tilsett lut for å heve PH-verdien. Med jamne mellomrom vert det teke vassprøver som vert analysert av Eurofins sitt laboratorium i Kristiansand. All prøvetaking vert gjennomført etter ein prøveplan som er godkjent av Mattilsynet. Prøvene vert tekne på Byglandsheimen og på Bygland kommunehus.

Kjelde[rediger]