Eystein Greibrokk

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Eystein GreibrokkSymbol unrelated.svg
Født: 1950 (alder 73–74)

Eystein Greibrokk (fødd 1950) er ein tradisjonshandverkar frå Grendi. Han utdanning frå Høgskulen i Sør-Trøndelag og desentralisert vidareutdanning innan bygningsvern i Setesdal. Øystein Greibrokk har spesialisert seg på dei gamle murarteknikkane og restaurerer bygningar over heile landet. I juni 2019 fekk han Aust-Agder fylkes bygningsvernpris for arbeidet sitt.

Her er heile talen til fylkesordførar Gro Bråten under utdelinga av prisen 18. juni 2019:

Fylkestinget vedtok i 1990 å opprette Aust-Agder fylkeskommunes bygningsvernpris. Formålet med prisen er å stimulere til vern om de kulturhistoriske og arkitektoniske verdiene i Aust-Agder. Prisen kan gis ut for jevnt og antikvafaglig godt vedlikehold, rehabilitering av hus eller anlegg eller nybygg der tilpassing til antikvariske verdier eller kulturlandskapelementer er godt ivaretatt. Den kan også gis til formidling av praktisk handverkskunnskap.

Nominasjoner til Bygningsvernprisen har økt jevnt og trutt de siste åra. Det spesielle i år var at det var flere handverkere som var nominerte. Det kan tyde på at satsingen fylkeskommunen har hatt på å heve handsverkerkompetansen gir resultater. Alle de nominerte handverkerene var vel kvalifisert til prisen, men en skiller seg ut, nemlig Eystein Greibrokk.

Eystein Greibrokk deltok på 1990-tallet på en desentralisert videreutdanning innen bygningsvern i Setesdal regi av Høyskolen i Sør-Trøndelag. – «Bygningsvern og tradisjonelt byggeri». Med denne utdanningen ble hans interesse for leirmuring vekket. I 1995 etablerte han firma med spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet.

Eystein Greibrokk arbeider for å få fram murverket som en viktig del av bygningshistorien. Murerfaget har ikke fått den samme oppmerksomheten som tømrerfaget i bygningsvernet og spesielt muring med leire har hatt lav status. Eystein har løftet fram denne kunnskapen og arbeidet med å formidle den videre. Han har bidratt gjennom ulike prosjekter til å videreutvikle den handlingsbårne kunnskapen om bruk av leire som byggemateriale. Dette er noe av det viktigste for Eystein, dette å føre kunnskapen videre. Det er da også to av de som har gått i lære hos han som har nominert han, og jeg vil ta fram litt av det de skriver om han:

Sitat«Eystein er en etterspurt kursholder og reiser land og strand rundt for å dele sin kunnskap med andre, og er glødene opptatt av at så mange som mulig skal få mulighet til å videreføre kunnskap og opparbeide interesse for faget.

Arbeid med stein og leire er i ferd med å gå i glemmeboken. Det er ikke lenger mange som behersker de gamle mureteknikkene slik Eystein kan. Hans genuine interesse for faget har gjort han til en etterspurt kapasitet fra sør i landet til Svalbard i nord. Nedslagsfeltet er stort og viljen til å flytte på seg like stor. For det er ikke mange på Eysteins alder som tar til takke med sovepose, en musespist madrass og mange kilometer til nærmeste lysbryter.

Eystein har vært innkvartert på de snodigste plasser. Alt fra fangsthytter på Svalbard til lavvooer på fjelltopper, eller pensjonerte togsett i Numedal. Sånn er Eystein. Alltid villig til å strekke seg, alltid løsningsorientert, nysgjerrig og vitebegjærlig. Og ikke minst raus og inkluderende. Derfor er så mange også glad i mennesket Eystein, ikke bare mureren.

Men mureren Eystein la på eget initiativ, for flere tiår siden, grunnlaget for den kunnskapsbanken han er i dag. Utallige rapporter, reiser, tilstandsvurderinger og dokumentasjonsarbeid har sørget for at mye kunnskap har blitt ført i pennen. Arbeidsområdet dekker alt fra kaianlegg i Lofoten, piper på Svalbard, arbeid med stavkirker i Numedal, jordkjellere i Tvedestrand, bakerovner over hele landet - helt opp til Pasvik, steingjerder, varder, grunnmurer og piper herfra og til himmelen.… Og tilbake. For ikke å snakke om hans engasjement og arbeid i Setesdal.»

Sitat

Om det er få i denne salen som har hørt om Eystein før, sier det mer om beskjedenheten hans enn kunnskapen og kompetansen. I fagmiljø rundt om i store deler av landet, er han kjent for sitt mangeårige arbeid. Med denne prisen vil vi gi Eystein annerkjennelse for bidraget han har gjort for å ivareta og formidle det tradisjonelle murerfaget som en viktig del av vår bygningshistorie, spesielt knyttet til bruken av leire som byggemateriale.

I mai 2024 blei Eystein Greibrokk også tildelt Fortidsminneforeininga si Heidersnål.

Kjelder