Brua over Sandbekk

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk
Riksveg 9 lengst sør på Moisund. Djupt under vegbanen renn Sandbekk
På vestsida av dagens veg kan ein sjå bekkeinnløpet i gamlevegen
Foto: Reidar Tveito
Ein titt inn under vegbanen. Nærast er steinsettinga på gamlevegen, vidare renn Sandbekk inn i eit røyr under nyvegen.
Foto: Reidar Tveito
Til sist kjem bekken ut av den tidlegare jarnvegsbrua.
Foto: Reidar Tveito

Brua over Sandbekk er ei lita bru på riksveg 9 på Moisund. Brua er så lita at ho er ein såkalla kulvert, men her slepp Sandbekk gjennom vegbanen på si vidare ferd mot Otra. Det er berre bruer med større ljosopning enn 2,5 meter som Statens vegvesen beteiknar som bruer, og som då får sitt eige nummer.

Kort og brei bru[rediger]

Heilt i frå den tid at riksveg 9 hadde nummeret 400, og gjerne før det også, så har det vore ei bru her. Etter 1896 kom Setesdalsbanen med sitt spor like ved, og då vart det endå ei bru over bekken. Etter at banen forsvann, vart det bygd ein kompensasjonsveg, som i store strekk kom til å fylgje banen og den gamle vegen, slik var det også her.

Den gamle bilvegbrua av hoggen stein vart til ein del av ny-vegen, og ein forlenga bekkegjennomføringa med sementrøyr mellom vegbrua og jarnbanebrua, som var ei flott lita kvelvbru sett opp av hoggen stein. Seinare har det blitt anlagt ein sykkel og gangveg over denne brua fram til eit av bustadfelta ved Otra.

Brei veg[rediger]

Strekninga mellom fylkesgrensa og Byglandsfjord har sidan slutten av 1960-talet hatt den største vegbreidda på riksveg 9, og ved Moisund vart vegen endå breiare då Nasjonal Sykkelrute nr. 3 fekk plass på begge sider av vegbanen. Difor vert brua over Sandbekk til ei av dei breiaste på riksveg 9, for over brua krysser frå vest sykkelrute nr. 3, riksveg 9, sykkelrute nr. 3, ei grøft og ein lokal sykkel og gangveg. Sandbekk må fyrst gjennom den gamle vegbrua, gjennom nyare sementrøyr og til sist ut gjennom jarnbanebrua.

Kart[rediger]

Laster kart...

Kjelder[rediger]