Nasjonal Sykkelrute nr. 3

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Mellom Evjetun og Syrtveit er den gamle jarnbanelina opprusta til sitt nye formål.
Sykkelruta langs Gåseflåfjorden på grensa mellom Iveland og Vennesla.
Sykkelruta går også gjennom fleire tunnelar. Dei som er utan lys er så korte at sykling gjennom desse går greit. Dette er Maurbakken tunnel like sør for Gåseflådammen.
Sykkelruta forbi Iveland stasjon ved Gåseflåvegen i Vennesla.

Nasjonal Sykkelrute nr. 3 går frå Kristiansand til Haukeligrend. Ruta vart opna i 2002. Deler av strekninga fylgjer ruta Riksveg 9, men Nasjonal Sykkelrute nr. 3 fylgjer helst parallelle vegar på strekninga. Heile strekninga er 255 km lang.

Kristiansand - Vennesla

Eigentleg startar ruta i Hamburg og går gjennom Danmark til Hirtshals. Derifrå må ein ta ferje til Kristiansand. Frå Kristiansand til Vennesla er det ein etappe som er etter måten flat og lett å sykle. Dette stykket er 17,3 km langt. Her følgjer ein Riksveg 9. I byen er det naturleg å sykle over Grim opp til Krossen. Der skiljer Nasjonal Sykkelrutee nr. 3 seg frå Nasjonal Sykkelrute nr. 1, som følgjer Gamle Vestlandske hovedvei, mens den som skal til Haukeligrend, syklar vidare langs Setesdalsveien over Dalane og Strai til Mosby. På Mosby kan ein sjå restar etter gamle kaianlegg i Otra. Ruta kryssar elva på ei hengebru og går vidare på austsida frå Haus mot Vennesla. Det er 6 km på trafikkert veg til Vennesla. På strekningen passerer ein Vigeland Hovedgård, ein herregard frå midt på 1800-talet. Her finn ein i dag kunsthandverkarar og restaurant.

Vennesla - Røyknes

Frå Vigeland Hovedgård går ruta på sykkelsti til Vennesla sentrum. Der kan ein ta ein avstikkar til Vennesla kyrkje, som er frå 1830. Men Nasjonal Sykkelrute nr. 3 kryssar Otra og går på vestsida over Moseidmoen og oppover langs vestsida av Venneslafjorden til Bommen Fløtningsmuseum. Huset her er frå 1600-talet. Her vart tømmeret som kom nedover elva, samla og sortert. Så syklar ein vidare oppover til Steinsfoss kraftverk, der ein igjen kryssar Otra og møter Setesdalsbanen. Så går ferda opp bakkane mot Kringsjå kraftverk, som var den eldste kraftstasjonen som leverte kraft til Kristiansand, i drift frå 1900 til slutten av 1950-åra. Her går ruta på grusveg forbi Beiehølen og Skisland til Røyknes, som er endestasjonen for museumsjernbanen. Strekningen mellom Grovane og Røyknes er litt kupert, men frå Røyknes er det ikkje mykje stigning. Her følgjer ruta den gamle jernbanestrekninga.

Røyknes - Kile

Frå Røyknes til Kile er det sju tunnellar på strekningen, bare to av dei har lys. Ein passerer først Nomeland kraftverk frå 1920. Då kraftverket vart bygd, måtte jernbanen leggjast om. Det gamle sporet ligg på botnen av fjorden, men sykkelruta fylgjer det nye sporet oppover langs vestsida av Nomelandsfjorden til Iveland kraftverk. Her går det veg austover mot Iveland, men sykkelruta held fram nordover mot Gåseflådammen og Gåseflåfjorden. Frå Gåseflå til Kile er det bilfritt, og like før Hægeland stasjon kryssar vegen Kilefjorden.

Kile - Dåsnes

Så går sykkelruta på riksveg 9 vidare nordover eit stykke gjennom Kiledalen før traséen går austover att. Vel ein kilometer nord for den gamle jernbanebrua kryssar ein grensa mellom Vest-Agder og kjem inn i Aust-Agder. Ved Kilefjorden Camping kjem ruta ut på bilveg att og fylgjer riksveg 9 nordover til krysset inn til Hodne sag. Der fylgjer ruta ein eldre parsell av Setesdalsvegen forbi Hodnekilen til Slettefet. Like før fotoboksane før Moisund kjem ein ut på riksvegen att og fylgjer den eit stykke før ein tek av og syklar gjennom Moisund forbi Moisund bedehus. Etter Hannås må ein igjen krysse riksveg 9 og fylgje den gamle traséen til Setesdalsbanen forbi Gocartbanen til Mineralparken og vidare gjennom Hornnesbygda forbi Hornnes kyrkje før ein kryssar Dåsåna og kjem over på Dåsnes.

Dåsnes - Evje

Evje - Gullsmedmoen

Strekninga er 11,5 km lang.

Gullsmedmoen - Storestraumen

Strekninga er 28,6 km lang.

Storestraumen - Straume

Sykkelruta mellom Sordal og Birkeland i Bygland, på austsida av Otra, 13. mai 2020.

Straume - Valle

Valle - Berdalsbru

Frå Valle sentrum går ruta på den gamle riksvegen, Nordibøvegen og Einangsvegen, til ho munnar ut i Rv-9 rett under den karakteristiske Einang. Så er det å følge riksvegen til Grasbrokke. Der går ruta eit kort stykke på gamlevegen. Det same skjer når ho svingar inn til Trydal og går rundt Trydalstjønni. Rett etter Trydal går ruta over på motsatt side av riksvegen, og følger Movegen forbi Byklestigen. Dette er truleg det mest berømte vegstykket i heile Setesdal. Vidare herfrå er det å følge Rv-9 opp til Bykle kyrkjebygd. Gjennom sentrum går ruta på den gamle riksvegen, og kjem ut att på Rv-9 nord for busetnaden. Herfrå går det strake vegen forbi Byklestøylane og Hoslemo til Berdalsbru.

Berdalsbru - Ørnefjell

Ved Berdalsbru svingar sykkelruta ut av Riksveg 9. Ho følger Løyningsvegen vestover mot den kjempesvære Vatndalsdammen. Ved Systog Dalen går ho etter Tverrheivegen til Ørnefjell. Heile dette strekket er på vestsida av Otra.

Ørnefjell - Hovden

Forbi Ørnefjell går sykkelruta ut Ørnefjellvegen til Rv-9. Derfrå følger ho riksvegen forbi austsida av Hartevatn til Hovden.

Hovden - Haukeli

Fra Hovden forbi Bjåen over fylkesgrensa til Haukeli følger sykkelruta Rv-9. Strekninga er 26,3 km lang.

Kjelder

Nasjonal Sykkelrute nr. 3 på Bjåen, ved grensa til Telemark.