Ørnefjellbakken

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Ørnefjellbakken.

Ørnefjellbakken var en hoppbakke i Evje på 1930- og 1940-tallet. Bakken lå litt nordenfor Åvollkleiv, i lia i skogen bak der Oddeskogen barnehage i dag ligger. Grunneier i området den gang var Nils Hegland (gnr. 15 bnr. 2 Aasland). Han lånte ut nødvendig grunn til bakken til skilaget Ørnen, som bygde bakken.

Bakken ble påbegynt høsten 1933 og fullført senere samme år. Alt byggearbeidet ble utført på dugnad av lagets egne medlemmer. Byggekostnaden var ca 13.000 kroner, en anseelig pengesum i de dager. Bakken ble regnet som den største og beste hoppbakken i hele Setesdal.

Det første hopprennet i bakken ble gjennomført søndag 28. januar 1934 og det siste før 2. verdenskrigen søndag 12. mars 1940, rett før krigsutbruddet. I dette rennet hoppet den nye storhopperen fra Evje, Jørgen Nordbø, 51 meter. Det var ny bakkerekord. Så vidt vites har ingen hoppet lenger i Ørnefjellbakken.

Fartstilbygget ("ovarennet") ble bygd om i 1938, etter stønad fra Evje kommune, private og idrettslagets medlemmer.

Under tyskernes okkupasjon av Norge 1940-1945 forfalt bakken, og laget klarte aldri siden å sette den i stand igjen. Men vi vet at det ble arrangert hopprenn i bakken så sent som i 1948. I dag er bakken for lengst gjengrodd, og vi kan bare ane at her har det en gang ligget en flott hoppbakke.

Kilder