Otra IL

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Det offisielle klubbmerket til Otra IL.

Otra idrettslag er et fleridrettlag som har sitt virke hovedsaklig i Evje og Hornnes kommune og nedre deler av Bygland kommune. Men idrettslaget har også medlemmer fra omkringliggende bygder som Åseral, Hægeland, Vegusdal, Iveland med flere.

Otra IL ble stiftet 8. juli 1960 ved sammenslåing av Evje idrettslag og Hornnes idrettslag. Evje idrettslag var en sammenslåing av Evje AIL (stiftet 1931) og skilaget Ørnen (stiftet 1932). I 1962 ble også skilaget ElgenByglandsfjord innlemmet i idrettslaget. Historien til Otra IL er inngående beskrevet i Olav Arne Kleveland, Otra IL 50 år - ei reise gjennom 50 års historie, jubileumsbok utgitt av Otra IL i 2010.

Otra IL ble kåret til Årets idrettslag på Sørlandet i 2017.[1] Leder (fra 26. mai 2020) er Else Haugland.

Idrettslaget

Tony Halsall i sitt andre hjem, Otrahallen.
IFO-tilbud i Otra IL fra januar 2016.

Otra IL har for tiden (2022) ti undergrupper: Ski, håndball, fotball, sykkel, orientering, friidrett, badminton, innebandy, klatring og motorsport. Hopp er en egen idrettsgren under ski, og freeride sykling er i 2013 tatt opp som egen gren under sykkel.[2] Barneidretten organisert av administrasjonen, og har ikke eget styre. Fra januar 2016 hadde Otra IL, som en prøveordning, tilbud om idrettsfritidsordning (IFO) for barneskoleelever.[3] Det tilbudet er nå avviklet.

Otra IL er også eier av tre aksjeselskaper, Otra Portal, Otra Tur- og Løypeservice og Alfred Uglands veg 17 (AS), og hovedaksjonær i Otrahallen (59,5 %).

Otra ILs høyeste organ er årsmøtet, som etter en omlegging av regnskapsrutinene i laget fra 2014 skal holdes hvert år i mars måned. Mellom årsmøtene ledes idrettslaget av et styre bestående av ti styremedlemmer og tre varamedlemmer. Styrets leder fra mai 2020 er Else Haugland. Styrelederen, nestlederen og økonomiansvarlig utgjør styrets arbeidsutvalg. Hver undergruppe har sitt eget valgte styre, som i stor grad styrer aktivitetene sine selv, men som formelt er underlagt hovedstyret i Otra IL.[4]

Driftsinntektene i Otra IL (hovedlaget + undergruppene) var i 2018 ca 5 millioner kroner. Driftskostnadene utgjorde ca 4,3 millioner.[5] Inntektene i idrettslaget kan variere en del fra år til år, alt etter hvor stor tildeling laget får av spillemidler fra staten til idrettsanlegg hvert år.

Fra 1. august 2003 har idrettslaget hatt fast tilsatt daglig leder. Ketil Grindheim var den første administrative lederen. Han trådte ut av stillingen 18. oktober 2005 for å gå tilbake til sin undervisningsstilling ved Evje ungdomsskule. Fra 1. januar 2006 har Tony Halsall vært daglig leder i Otra IL. Stillingsprosenten er for tiden 50.[6]

Otra IL sitt kontor er i Otrahallen i Hornnes. Idrettslaget har også (2020) kjøpt Agder Energi-bygget ved Evje stadion til klubbhus.

Medlemstall[7]

Jentene bygger pyramide under Otra IL sin idrettsskole på Evje i august 2008.
 • Pr. 31. desember 2018 var det 1439 medlemmer i Otra IL.[8] Det var samme som året før
 • Ved årsskiftet 2015/2016 hadde Otra IL 1469 medlemmer. Det er høyeste medlemstall i lagets historie
 • I løpet av 2014 passerte medlemstallet 1400 for aller første gang. Idrettslaget hadde 1432 medlemmer pr. 31. desember 2014
 • Otra IL hadde pr. 31. desember 2013 1377 medlemmer. Det var 703 menn og 674 kvinner
 • I 2004 nærmet medlemstallet seg tusen igjen; 910 var med i idrettslaget dette året
 • 2003 = 752 medlemmer
 • I 2002 var det 669 medlemmer
 • 2001 var et bunnår i medlemstall - bare 482 registrerte medlemmer var det da
 • I jubileumsåret 1980 hadde Otra IL 1169 medlemmer
 • I 1975 nærmet medlemstallet seg 1000 - 934 var med i idrettslaget det året
 • I 1969 hadde Otra IL 862 medlemmer
 • I 1966 var medlemstallet 434
 • Alt i 1962 hadde medlemstallet i Otra IL økt til 362
 • Ved oppstarten i 1960 var medlemstallet 70

Undergrupper

Anlegg

Kunstgressbanen som stod ferdig på Evje høsten 2011.

Arrangementer

Hovedkomitèen for Sørlandsgaloppen 2014 på Evje. Fra venstre Jon Gunnar Kjetså, Tony Halsall, Sigurd Wiberg (leder) og Terje Nilsen Abusland.

Formenn/ledere[9]

Kristian Kvitne.

Æresmedlemmer[10]

Sigurd Haugom, helsesportgeneralen, utnevnt til æresmedlem i Otra IL i 2010.

Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse. Æresmedlemskap kan bli gitt som takk for administrativ og aktiv innsats til medlemmer som har vært klubben til meget stor nytte og som har gjort en spesiell fortjenestefull innsats gjennom en årrekke. Bare sju personer er utnevnt til æresmedlem i idrettslagets historie. To er gått bort: Kristian Kvitne og Jostein Berget. Begge døde i 2001.

Ærespris[11]

Otra ILs Ærespris, som nest etter Æresmedlemskap er den høyeste utmerkelsen i idrettslaget, kan gis til medlemmer som har fylt 30 år, og har vært medlemmer i klubben i minst 10 år. Hedersbevisningen kan gis for administrativ og aktiv innsats. I spesielle tilfeller kan det fravikes fra regelen om aldersbegrensning og antall medlemsår i klubben.

Sigbjørn Kjetså fikk Otra ILs Ærespris i 1981. I 2010 mottok han Kongens Fortjenstmedalje.
Rolf Haukom fikk Otra ILs Ærespris i 2000. Rolf gjorde et enormt dugnadsarbeid på mange felt i Otra IL, både som trener og leder. Han var også en meget flink idrettsutøver i sine yngre dager. Rolf døde dessverre så alt for tidlig av kreft i 2005. Foto: Setesdølen

Utøvere

Lisbeth Ravneberget spilte 464 kamper for Setskog/Høland, de aller fleste i toppserien for kvinner.
Foto: Setskog/Høland

Hovedsponsor

Den nye logoen til Evje og Hornnes Sparebank fra 2014.

Otra IL sin hovedsponsor siden 1983 har vært Evje og Hornnes Sparebank. Evje og Hornnes Sparebank var sterkt delaktig i byggingen av EHbanen (kunstgressbane) ved Evje stadion i 2011, der banken støttet prosjektet med 1 million kroner gitt til baneeier Evje og Hornnes kommune. I august 2014 - i banken sitt 150. år - gav banken en gave på 150.000 kroner til Otra IL skigruppa til utbyggingen av Trollbakken hoppanlegg. Senere har banken gitt et tilsudd på ytterligere 400.000 kroner. Banken støttet utbyggingen av nytt friidrettsanlegg ved Hornnes stadion med 500.000 kroner. Bygging av dette anlegget ble fullført i 2016.

Litteratur

Eksterne lenker

Referanser

 1. Otra IL kåra til årets idrettslag!, artikkel i Setesdølen nr. 77, 2017, side 1
 2. Otra ILs organisasjonsplan, vedtatt på årsmøte 8. mai 2014
 3. Ole Birger Lien, Idrettsfritidsordning i Otrahallen!, artikkel i Setesdølen nr. 5, 2016, side 6
 4. Otra ILs organisasjonsplan, vedtatt på årsmøte 8. mai 2014
 5. Otra IL resultatregnskap 2018, inntatt i årsmøtedokumentene til årsmøtet 21. mars 2019
 6. Årsmelding Otra IL 2015, vedtatt på årsmøte 31. mars 2016
 7. Medlemsutvikling 2001-2014, tabell i Otra IL Årsmelding 2014, side 4
 8. Årsmøtedokumentene til årsmøtet 21. mars 2019
 9. Olav Arne Kleveland, Otra IL 50 år - ei reise gjennom 50 års historie, Otra IL jubileumsbok, utgitt 2010, side 112-113
 10. Utmerkelser og æresbevisninger, oversikt over æresmedlemmer i Otra IL i organisasjonsplanen, vedtatt på årsmøte 8. mai 2014
 11. Utmerkelser og æresbevisninger, oversikt over æresprismottakere i Otra IL i organisasjonsplanen, vedtatt på årsmøte 8. mai 2014