Oddeskogen barnehage

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Oddeskogen barnehage har 6 avdelinger og ligger i Oddeskogen på Evje. Du kjører forbi Evje barneskule og tar av til Oddeskogen bustadfelt. Helt innerst i veien, ved flotte skogsområder, ligger barnehagen. Barnehagen åpnet i august 2012 og har åpent mandag til fredag fra 7 til 17. Maks 9 timer oppholdstid pr. dag for barna, som kan være der fra to til fem dager i uka. I alt har barnehagen plass til 156 barn på 1300 m². Ved oppstart i 2012 var det 122 plassar opptatt hver dag.

Tanken om en ny barnehage kom først i 2005, men byggekomiteen ble ikke nedsatt før i 2009. Dreng Homme var leder for byggekomiteen. Byggestart var i juni 2011. Kostnadene ble på 44 millioner kroner, da er også 800 meter gang og sykkelvei, ny tilkomstvei, parkeringsplasser og uteområde med lekeapparat medregnet. Lys, varmerør og fiberkabel fra barnehagen til skolen, en strekning på om lag 400 meter, er også med i sluttsummen.

Uteområdet er å regne som en aktivitetspark med husker, sklier, klatretårn, fotballbinge og drivhus. Om lag 30 ansatte jobber i barnehagen. Styrer er Rigmor Flaat.

Kilder