Valle Sparebank si gåvetildeling 2010

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk

Valle Sparebank si gåvetildeling 2010 er ei oversikt over lag og organisasjonar som fekk støtte frå banken ved tildelinga i samband med årsoppgjeret i 2010. Sponsoravtalane er på 150.000 kroner og gåvetildelinga for 2010 er på 371.000 kroner.

Sponsoravtalar[rediger]

Banken har sponsoravtale med

Tildeling for 2010[rediger]

 • Broderheimen 1000
 • Bykle Idrettslag 3000
 • Bykle og Valle Kunstlag 2000
 • Bykle KFUM/M. speidarar 1000
 • Bykle Mållag 500
 • Bykle og Hovden Teaterlag 1000
 • Bykle pensjonistforening 500
 • Bykle Songlag 500
 • Erla 4H 15000
 • Familiekoret 3000
 • FAU Hylestad skule 5000
 • Fjellblomen 500
 • Folkeakademiet Valle 3000
 • Fjellro grendelag 3000
 • Fjellgardane Sundagsskule 500
 • Garane Grendelag/Grendehuset i Brokke 3000
 • Gutteklubben 1000
 • Heste Hoven Rideklubb 500
 • Hoslemo bedehus 500
 • Hoslemo Kvinneforening 500
 • Hylestad Bedehuslag 4000
 • Hylestad Bygdekvinnelag 3000
 • Hylestad Snøskooterklubb 5000
 • Jentegjengen v/Lisbeth Hurti Homme 1000
 • Kulturveke i Valle v/ Folkeakademiet 25000
 • NLM kvinneforening Valle Hylestad 500
 • N.L.M i Valle 500
 • Oveinang Grendelag 3000
 • oveinang misjonslag N.L.M 500
 • Prestegardsforeininga 1000
 • Rysstad Grendelag 3000
 • Rysstad i vekst 3000
 • Setesdal Spelemannslag 5000
 • Setesdalslaget setesdal 5000
 • skulehusets venner 20000
 • Syngjandi 5000
 • Switchfilm v/Tomas Aamli 1000
 • Treungen Grendelag 3000
 • Trydal Grendelag 500
 • Valle Bygdekvinnelag 3000
 • Valle Fiskeadministrasjon 3000
 • Valle Gathering 3000
 • Valle Allidrettsklubb 1000
 • Valle jordbruksklubb 1000
 • Valle Dansarring 5000
 • Valle Mållag 6000
 • Valle Meinigheitshus 4000
 • Valle Normisjon 1000
 • Valle Pensjonistforening 5000
 • Valle og Hylestad Skytterlag 5000
 • Valle og Hylestad Helselag 2000
 • Vallebø Sundagsskule 2000
 • Vonheim Grendehus 3000
 • Valle jakt- og fiskelag (VJF) 3000
 • Vegleiaren 10000
 • Øyne Vel 1000
 • Valle sogelag 4000
 • Skulpturprosjekt, Valle og Hylestad barnehage 25000
 • Folkemusikkfond 50000
 • Valle IL- løypeprepareringsmaskin 100000