Tormod Oksefjell

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Tormod Oksefjell
Født: 28. februar 1937
Død: 2009 (alder 71–72)

Tormod Arnfinn Oksefjell, født 28. februar 1937 og død 2009. Han var opphaveleg frå Kvinesdal, men var lærar og rektor ved Hornnes landsgymnas størstedelen av livet. Han budde i Dåsnesmoen bustadfelt i Hornnes saman med kona Ruth Oksefjell.

Oksefjell tok matematisk-naturvitenskapleg embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1962 og pedagogisk eksamen i 1961. Han var hjelpelærar ved Universitetet i Oslo 1961-1962, lektor ved Hornnes gymnas frå 1962, studieinspektør ved same skule 1975-1978 og rektor frå 1979 til han vart pensjonist. Oksefjell har hatt ei rekkje omsetningsoppdrag for forlag av lærebokmanuskript frå bokmål til nynorsk.

Tormod Oksefjell var også politikar, der han i alle år representerte partiet Venstre. I ei årrekkje var han medlem av og kasserar i fylkesstyret, og han var ein dyktig representant for Venstre i fylkestinget. Lokallaget i Evje og Hornnes leia og dreiv han i mange år. Heilt til det siste deltok han i partiarbeidet, i lokallaget, på fylkeårsmøter, og i det siste formelle vervet som fylkeslaget sin revisor.

Oksefjell var leiar av Evje og Hornnes kyrkjelege fellesråd ein periode. I ei årrekkje song han i Evje og Hornnes menighetskor. Han hadde og ein kjær hobby med å dyrke blomar. Georginer var spesialfeltet.

Kjelder

Eksterne lenker

Minneord om Tormod Oksefjell på Venstre si heimeside