Plan- og miljøutvalet i Valle 2011

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk
Torleif Harstad er leiar av utvalet frå 2011.

Plan- og miljøutvalet i Valle 2011 har fem medlemmer frå 2011, mot tidlegare sju medlemmer, ettersom Valle kommunestyre i 2011 vart redusert frå 21 til 15 medlemmer. Utvalet er planutval i høve til plan- og bygningsloven. Det har og oppgåver innan miljøforvaltning og utmarksforvaltning.

Medlemmer[rediger]

Desse vart valde inn på kommunestyremøtet 12. oktober 2011:

Vara for dei fire første er Kjetil A. Homme, Torunn Charlotte Nyberg Lund, Magnus Berg, Nina S. Johnsen, Kristin Brokke og Trygve Brokke. Vara for Hanne Straume er Hildeborg Homme.