Fremtidens alderdom

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk

Fremtidens alderdom er navnet på Teknologirådets vandreutstilling om fremtidens alderdom som ble vist i alle Setesdalskommunene, fra Hovden i nord til Evje i sør, i februar 2010. Det Interkommunale helseprosjektet, som ligger under Setesdal Regionråd sto som arrangør, i samarbeid med kommunenes eldreråd.

Bakgrunn[rediger]

Bakgrunnen for utstillingen var at veksten i antall eldre over 67 år nå skyter fart for alvor. Mange vil være friske hele livet. Flere vil ha sterk økonomi, høy utdanning, være aktive samfunnsdeltakere og kravstore forbrukere – også når det gjelder teknologi.

Men flere eldre betyr samtidig flere pasienter. Behovet for helse- og omsorgstjenester vil vokse markant, samtidig som tilgangen på arbeidskraft vil være knapp. Omsorgsteknologier vil bli viktigere både for friske og syke eldre i fremtiden. Det kan være

  • GPS-sporing av demente,
  • smarthusteknologi i omsorgsboliger og
  • kroppssensorer for kronikere.

Prosjektet ønsket gjennom utstillingen å engasjere eldre og unge innbyggere i utformingen av fremtidens eldreomsorg.

Aktivitet[rediger]

Temaet engasjerte de fremmøtte på folkemøter i alle kommunene og på heldags scenarieverksted på Evjeheimen, som reflekterte rundt utfordringer for kommunen og mulighetene som ligger i bruken av ny teknologi i pleie- og omsorgstjenesten.

Behovet for Smart-hus-løsninger lokalisert sentralt i kommunen var mange opptatt av. Det er viktig å utvikle lokale tilbud med boliger der eldre kan klare seg selv, som en mellomløsning mellom egen bolig i grisgrendte strøk og plass på sjukeheimen.

Filmen med selen Pax, som ble brukt i omsorgen for demente i Danmark, skapte ettertanke rundt et vanskelig tema. Dersom en robot kan gi trygghet og omsorg, i stedet for medisiner, er det allikevel betenkeligheter knyttet til dette? Det kom mange tankevekkende innspill om dette, og engasjementet hos de fremmøtte var stort. Både ansatte i kommunen, brukere, politikere og pårørende deltok i debatten.

Ca. 100 personer har tilsammen deltatt på folkemøtene og scenarieverkstedet om fremtidens alderdom og bruk av ny teknologi, og prosjektgruppa var veldig fornøyd med å få en så god forankring lokalt av både utfordringsbildet, men også mulighetene som ligger i bruk av ny teknologi.

Kilder[rediger]

Eksterne lenker[rediger]