Evjemoen skyte- og øvingsfelt

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk
Evjemoen og den svære skogkledde sletta som utgjør Evjemoen skyte- og øvingsfelt sett fra Fennefossfjellet.
Kart over skyte- og øvingsområdet.
Foto: Forsvaret (skilt)/Geir Daasvatn

Evjemoen skyte- og øvingsfelt er et ca 8 700 da stort militært skyte- og øvingsområde i Evje og Hornnes kommune. Feltet ligger i sin helhet øst for Otra. I vest går grensa langs Bjoråvegen, fra Verksmoen til utløpet av Bjoråna i Breiflå. I sør skrår grensa fra utløpet av Bjoråna nord-østover og følger toppen av skrentene ned fra Gausefjellane forbi Kvernhusdalen. I øst følger grensa fra øst for Kvernhusdalen nordover øst for det markerte Steinsfjell ved Evje stadion og Trollbakken hoppanlegg. I nord følger grensa tett på bebyggelsen i Evje sentrum. Eiendommen eies i sin helhet av Forsvaret.

Administrasjon[rediger]

Luftforsvarets Skolesenter Kjevik (LSK) administrerer skyte- og øvingsfeltet på vegne av Forsvaret. Forsvaret har 2-3 lokalt ansatte som jobber i skyte- og øvingsfeltet. Statskog utøver skogbruk i området.

Bruken av feltet[rediger]

Aktiviteten i feltet er i perioder høy. Skyte- og øvingsfeltet benyttes blant annet i forbindelse med befalsutdanning på Kjevik og av mannskap tilknyttet KNM Harald Hårfagre. Dette inkluderer også en del øvelser i terrenget, men skyting (på samtlige baner) er hovedaktivitet. Det er nærmest helt slutt på beltekjøring i terrenget. Området brukes også av sivile aktører, blant annet skytterlag og pistolklubb. Veiene i området er stengt for vanlig kjøring, men allmenn ferdsel er lov unntatt i særlig avmerkede felt (blindgjengerfelt etc.) og i forbindelse med skyting. Evje lysløype slynger seg gjennom feltet.

Naturforhold[rediger]

Området spenner fra 171 moh. ved Breiflå i Otra og opp til ca 340 moh. (lisider opp mot Gausefjellane i sør-øst). Hoveddelen av området ligger i høydeintervallet 180 – 210 moh., og utgjøres av en stor slette med lave oppstikkende koller. Den svære sletta er i hovedsak en stor breelvavsetning. Terrenget stiger mot sør-øst, først sakte, deretter brått opp mot Rughei, Gausefjellane og Nordhei. I denne lange, nord-østvendte skrenten skjærer tre markerte dalsøkk inn (Kvernhusdalen, Djupedal og Urdalen). Særlig de to sistnevnte utgjør markerte topografiske trekk. Et par markerte koller med markert sørskråning, Listeinsfjellet og Steinsfjell, står opp som karakteristiske høydedrag i det ellers temmelig flate landskapet.

Historie[rediger]

Kilder[rediger]

  • Forsvarsbygg, Biologisk mangfold, Evjemoen skyte- og øvingsfelt, Evje og Hornnes kommune, Aust-Agder, BM-rapport nr 76-2004

Eksterne lenker[rediger]