Verksmoen

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Verksmoen sett frå Fennefossfjellet.
Verksmoen sett frå sør nordover mot Evje sentrum. Fremst til venstre i bildet ligger FK butikken Evje. Til høyre Evje Park Apartments.
Foto: Geir Daasvatn

Verksmoen er et kombinert forretnings-, industri-, kontor- og friluftsområde langs den østre bredden av Otra, sør-vest for Evje sentrum, i Evje og Hornnes kommune. Det er også noen bolighus og leiligheter i området, og en stor campingplass (Odden Camping). Størstedelen av området ligger på vestsiden av Riksvei 9, fra Furuly friluftspark i nord til Fennefossbrua i sør. På østsiden av Riksvei 9 er det vanlig å regne med arealene fra boligbebyggelsen sør for Gudvangen bustadfelt til og med leilighetsbygget Evje Park Apartments (tidligere Grenaderen). «Hovedgata» gjennom Verksmoen er Verksvegen.

Størstedelen av arealene der Verksmoen ligger, hørte langt tilbake i tid til gården Rosseland. Fossvik ved Fennefossen var plass under Rosseland.[1] Raffineringsverket AS drev Flåt nikkelgruve og Evje nikkelverk fra 1927 til gruvedrifta opphørte i 1946. Firmaet eide store arealer på Verksmoen. Arealene ble overtatt av Evje og Hornnes kommune i 1972, for 1,65 millioner, og ble utgangspunktet for et nytt industriområde her.[2] Fra før fantes bl.a. Skibsplast, som hadde etablert seg i nye lokaler i 1965/1966.

Området har vært regulert ved reguleringsplan datert 21. juni 1985 (planId 198501). I 2012 meldte Evje og Hornnes kommune om oppstart av nytt reguleringsarbeid for Verksmoen, med det formål å erstatte planen fra 1985 med en ny områdeplan (planId 201202).[3] Den nye planen ble vedtatt av Evje og Hornnes kommunestyre 22. mars 2018.[4] I medhold av planen er det i 2018–2019 bygd fortau langs hele Verksvegen fra Rema 1000 Evje til Evje brannstasjon. Agder Energi Vannkraft AS bygger Fennefoss kraftverk i Fennefossen på Verksmoen. Kraftverket skal etter planen stå ferdig våren 2023.

Historie

I eldre tider ble området kalt Listeinsmoen. Lokalhistoriker Sigmund Monen mener navnet er fra vikingtiden, og betyr «Hærsteinsmoen». Det kommer av det gammelnorske ordet lidr, som betyr hær. Steinen det er tale om, er Galtelandsteinen, runesteinen som stod på Listeinsmoen i kanskje 700 år.[5] Men her på Listeinsmoen, ved Fossvik, lå smeltehytta til Evje nikkelverk - «Verket» - fra 1873 til 1946, og området ble senere hetende Verksmoen.[6]

Ved Fossvik stod altså den berømte Galtelandsteinen. I dag er det reist en kopi av steinen der man tror den kan ha stått. Her ligger også Kongshaugen og flere andre gravhauger fra yngre romertid og framover (ca. 350–550 e.Kr.). Før Evje nikkelverk sin tid var dette Setesdals største gravfelt. Men industrivirksomheten førte til at de fleste gravene ble ødelagt.

Eksterne lenker

Referanser

  1. Oddmund Mogstad, Gardsnamn i Evje, artikkel i Arnstein, årsskrift for Evje og Hornnes Sogelag, 2008, side 35
  2. Torbjørn Hansen, Millionrulling i Evje og Hornnes, artikkel i Fædrelandsvennen, juli 1972
  3. Varsel om oppstart - områderegulering Verksmoen fra Evje og Hornnes kommune, datert 17. oktober 2012
  4. Områdereguleringsplan for Verksmoen
  5. Sigmund Monen, Frå gamle gruvetradisjonar i Setesdal til arbeidarkultur i Evje, utgitt av Evje og Hornnes kommune, 2016, side 279, 286 og 291
  6. Olav O. Uleberg og Olav Arne Kleveland, Kultursoge for Evje og Hornnes, band II, utgitt av Evje og Hornnes bygdeboknemd, 2003, side 43–103

Kart

Laster kart...