Når det gjelder arrangement i Setesdalswikis kalender: sjekk med arrangøren før du reiser – mange arrangement avlyses dessverre pga corona.
Dette har vi ikke mulighet til å følge godt nok opp.

Setesdal Brannvesen

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
(Omdirigert fra Setesdal Brannvesen IKS)
Hopp til: navigasjon, søk
Hovudkvarteret på Verksmoen.

Setesdal Brannvesen er eit interkommunalt selskap for medlemskommunane Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. Selskapet vart stifta i 2005 og har hovudkontor på VerksmoenEvje. Dagleg leiar er brannsjef Mikael S. Kristiansen.[1] Han overtok etter Jerry Anker Remme i 2019. Varabrannsjef er Egil Kvitne. Føremålet med selskapet er å dekke kommunane sine behov, plikter og oppgåver i brann- og eksplosjonsvernlova.

Visjon, mål og oppgåver[rediger]

Varabrannsjef Egil Kvitne under open dag på Evje brannstasjon 24. september 2016.

Setesdalsregionen skal til ei kvar tid ha ei optimal samfunnssikkerheit og beredskap i samband med store eller små ulykker. Alle innbyggjarane skal føle seg trygge uansett kvar ein bur i regionen, samt at det til ei kvar tid skal ytast ein høg kompetanse innafor feiing/tilsyn og brannførebyggande tiltak. Setesdal Brannvesen rykkjer ut ved Ulykkes- og katastrofesituasjonar som brann, redning og akutt forureining. Dei står for feiing og tilsyn med fyringsanlegg og arbeider aktivt med førebygging av brann og ulykker. Dei kan også utføre andre tenester som deltakarkommunane finn det føremålsteneleg å legge til selskapet og dei kan selje tenester knytt til førebyggande og beredskapsrelaterte oppgåver.

Brannstasjonar[2][rediger]

2009[rediger]

Dettte året var eit aktivt år for Setesdal Brannvesen. Det var 155 utrykningar mot 130 i 2008 og talet på bygningsbrannar auka frå 3 til 13. Totalt gjekk brannvesenet med eit underskot på 700.000 kroner i 2009. Av dette kunne dei dekke 100.000 kroner sjølv, resten måtte dei få frå eigarkommunane.[3]

Referansar[rediger]

Eksterne lenker[rediger]